Математичні навички та вміння
     Від дитини, що почала вивчати основи математики, вимагається високий рівень концентрації, неабияке розумове напруження, вміння узагальнювати і абстрактно мислити. Дуже важливо щоб у дитини, котра йде до 1-го класу вже були певні навички з математики:   
Лічити предмети, розташовані хаотично, по колу, лічити групами (парами, трійками, п'ятірками), називати числа по порядку від будь-якого числа (у межах 20 зліва — направо або справа — наліво); виконувати дії додавання і віднімання, розв'язувати арифметичні задачі і приклади, користуючись картками з цифрами і знаками (в межах 10).
Позначати кількість відповідною цифрою.
Знати склад числа, у межах десяти.
Порівнювати числа, встановлювати рівність з нерівності;
Ділити предмети, геометричні фігури на 2, 4 рівні частини, порівнювати ціле і частини, знаходити частину від цілого.
Визначати рівність і нерівність предметів незалежно від їх зовнішнього вигляду.
Групувати та класифікувати предмети.
Уміти порівнювати предмети за довжиною, шириною, висотою, товщиною.
Знати що геометричні фігури можна умовно поділити на дві групи: площинні (круг, квадрат, прямокутник, чотирикутник) і об'ємні (куб, куля, циліндр).
Визначати форму предметів за допомогою геометричної фігури як еталона (м'яч, кавун — схожі на кулю, косинка — на трикутник і т.д.).
Орієнтуватися в просторі відносно себе та інших об'єктів; визначати словом розміщення предметів відносно себе та положення предметів відносно один одного, напрям за допомогою плану-схеми.
Послідовно називати дні тижня, знати, який день був учора, який сьогодні, який буде завтра.
Диференціювати поняття: зараз, згодом, раніше, пізніше.
Розрізняти розташування предметів у просторі (зверху, внизу, ліворуч, праворуч, попереду, посередині, тощо). Користуватись планом-схемою. Орієнтуватися на аркуші паперу, сторінці зошита, книги.
 
     


Коментарі:


Ім’я: