Вимоги до сучасного заняття
Вимоги до сучасного  заняття
( пам’ятка для вихователів)
1. Використання новітніх досягнень науки і практики.
2. Реалізація в оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів.
3. Забезпечення умов предметно-просторового середовища для розвитку пізнавальної діяльності.
4. Дотримання санітарно-гігієнічних норм до організації діяльності дітей.
5. Встановлення інтегративних зв'язків (взаємозв'язок різноманітних видів діяльності, змісту).
6. Зв'язок з минулими заняттями і опора на досягнутий дитиною рівень.
7. Мотивація і активізація пізнавальної діяльності дітей (методи і прийоми).
8. Логіка побудови заняття, єдина лінія змісту.
9. Емоційний компонент заняття (початок і закінчення заняття завжди проводяться на високому емоційному підйомі).
10. Зв'язок з життям і особистим досвідом кожної дитини.
11. Розвиток умінь дітей самостійно здобувати знання і поповнювати їх обсяг.
12. Ретельна діагностика, прогнозування, проектування  та планування кожного заняття педагогом.
 
Структура сучасного заняття:
 
  1. Створення ігрової ситуації, спрямованої на мотивацію дітей до навчальної діяльності.
  2. Спонукання дітей до висловлення припущень (за допомогою проблемних запитань).
  3. Практична діяльність дітей (пошукова діяльність, пов’язана із  визначенням особливостей предмета або об’єкта).
  4. Художнє слово (Закріплення знань, отриманих в пошуковій діяльності).
  5. Енциклопедична хвилинка (довідка із енциклопедії про предмети чи об’єкти).
  6. Мовленнєва хвилинка в цікавій формі  на закріплення отриманих знань.
  7. Пальчикова гімнастика.
  8. Робота з індивідуальними картками.
  9. Гра « Що ми робимо – не скажемо, що ми робимо – покажемо».
 


Коментарі:


Ім’я: