СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ:

     Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ластівка» Охтирської міської ради Сумської області загального типу. Форма власності - комунальна.Засновником і власником дошкільного навчального закладу є Охтирська міська рада. 

      
 
         
КАДРОВИЙ СКЛАД  
                                                         Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Ластівка»
 

Педагогічні працівники - 14, обслуговуючий персонал – 16
 
Загальна кількість педагогіч-них праців-ників Загальна кількість обслуговую-чого персоналу Освітній рівень педагогічних працівників Навчаються    заочно (всього) на здобуття дошкільної освіти за освітнім рівнем
Закінчили ВНЗ III-IV рівнів акредитації Дошкільна педагогічна Інша педагогічна Непеда-гогічна Закінчили ВНЗ I-II рівнів акредитації Дошкільна педагогічна Інша педагогіч-на Непедаго-гічна Середня загальна
14 16 11
 (73%)
13 
(93%)
1
(7%)
0 3
(27%)
3
(27%)
0 0 0 0

Аналіз складу педагогічних працівників
 
Всього педагогіч-них працівників З них проатестовані на категорію Тарифний розряд Молоді спеціалісти
 
Присвоєно педагогічні звання
«вихователь-методист»
 
вищу «спеціаліст першої категорії» «спеціаліст другої категорії» «спеціаліст» 7 (9) розряд 8 (10)  розряд 9 (11) розряд
  кількість % кількість % кількість % кількість % кількість % кількість % кількість % кількість %
14 0 4 29% 4 29% 1 7% 2 14% 0 0% 3 21% 2 14% 1 7%
  
Вакансії відсутні.