Загальний відсоток  рівня досягнення дітей
за освітніми лініями у межах Базового компонента дошкільної освіти за 2016-2017 н.р.
у ДНЗ «Ластівка»
 
     Протягом 2016-2017 н.р. освітньо-виховна робота в ДНЗ «Ластівка» була спрямована на реалізацію освітніх завдань Базового компоненту дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». З метою вивчення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей був проведений моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно освітніх ліній за Херсонською моделлю.
 
Вікова група
 
Високий
 рівень
Достатній
 рівень
Середній
 рівень
Низький
 рівень
«Калинка»
 (4 р.ж.)
8 % 49 % 42 % 1 %
«Яблучко»
(5 р.ж.)
16 % 42 % 40 % 2 %
«Суничка»
(6 р.ж.)
21 % 53 % 24 % 2 %
 
Всього  по ДНЗ
 
15%
 
48%
 
36%
 
1%