Загальний відсоток  рівня досягнення дітей за жовтень місяць
за освітніми лініями у межах Базового компонента дошкільної освіти за 2019-2020 н.р.
у ДНЗ «Ластівка»
 
       Освітньо-виховна робота в ДНЗ «Ластівка»   спрямована на реалізацію освітніх завдань Базового компоненту дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». З метою вивчення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей  4 - 5 року життя був проведений моніторинг знань досягнень дітей дошкільного віку згідно освітніх ліній за Херсонською моделлю, такі результати отримали у жовтні місяці (І кв.):                                               
Вікова група
 
Високий
 рівень
Достатній
 рівень
Середній
 рівень
Низький
 рівень
Яблучко(4 р.ж.) 0 % 0 % 78  % 22  %
Суничка(5 р.ж.) 20 % 34 % 38  % 8  %
 Малинка (6 р.ж.)  33 % 41 % 20 % 6  %
  25 % 53 % 18 % 4 %

Узагальнені показники моніторингу рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку групи "Вишенька"за допомогою кваліметричної моделі:
 
Всього дітей - 19  
Обстежено - 18  
4 бали - комп-ція сформована в повній мірі 6 / 31 %
3 бали-комп-ція сформована в достатній мірі; 8 / 43 %
2 бали - комп-ція сформована посередньо; 4  / 21 %
1бал - компетенція сформована мінімально;  -