Загальний відсоток  рівня досягнення дітей
за освітніми лініями у межах Базового компонента дошкільної освіти за 2018-2019 н.р.
у ДНЗ «Ластівка»
 
     Протягом 2018-2019 н.р. освітньо-виховна робота в ДНЗ «Ластівка» була спрямована на реалізацію освітніх завдань Базового компоненту дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». З метою вивчення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей  4 - 5 року життя був проведений моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно освітніх ліній за Херсонською моделлю:
Вікова група
 
Високий
 рівень
Достатній
 рівень
Середній
 рівень
Низький
 рівень
Суничка(4 р.ж.) 16 % 72 % 12 % 0 %
Малинка(5 р.ж.) 31 % 36 % 27 % 6 %
Вишенька(5 р.ж.)        29 % 49 % 16 % 6 %
  25 % 53 % 18 % 4 %

Узагальнені показники моніторингу рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку групи "Калинка"за допомогою кваліметричної моделі:
 
Всього дітей - 25  
Обстежено - 23  
4 бали - комп-ція сформована в повній мірі 10 / 44 %
3 бали-комп-ція сформована в достатній мірі; 10 / 44 %
2 бали - комп-ція сформована посередньо; 3 / 12 %
1бал - компетенція сформована мінімально; -