Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку

   Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної  середньої  та дошкільної освіти» (№ 2442-VІ від 06.07.2010) передбачено зміни до закону України «Про дошкільну освіту», а саме, запровадження обов’язкової дошкільної освіти дітей 5-річного віку.
   Відомо, що шостий рік життя – особливий період дошкільного дитинства. В ньому відбувається бурхливий загальний психічний розвиток дитини, що стимулює кардинальні зміни у розвитку мислення, уяви, пам’яті, сприймання. Діти цього віку вже мають певний життєвий досвід, уявлення про світ і самого себе, здатні аналізувати й оцінювати власні досягнення, але паспортний вік не завжди визначає фактичний рівень їхнього розвитку. За показниками фізичного, психічного, соціального розвитку вони дуже різняться.
   Враховуючи ці особливості, важливо забезпечити кожній дитині перед вступом до школи такий рівень розвиненості, вихованості і навченості, який гарантуватиме їй достатню і необхідну життєву компетентність. Рівні стартові можливості потрібно надати всім дітям п’ятирічного віку, незалежно від того, відвідують вони дошкільний навчальний заклад чи охоплені іншими формами здобуття дошкільної освіти.
   Причиною особливої уваги до п’ятирічок є і те, що школа перейшла на новий зміст, структуру і термін навчання. До першого класу йдуть переважно діти шестирічного віку, тому тепер як ніколи важливо забезпечити наступність дошкільної і початкової освіти, яка передбачає забезпечення зв’язку між  обсягом життєвої компетентності, набутої дитиною до початку шкільного навчання й змістом навчальних предметів початкової школи.
   Мотивом внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» щодо п’ятирічок є й те, що Україна входить в Європейський освітній простір, тому на часі – створення нової освітньої системи, яка б поєднала національні традиції та основні досягнення світової педагогічної науки.

Нормативно-правове забезпечення організації  підготовки дітей дошкільного віку до майбутнього шкільного життя
  • Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 № 1/9-431 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах».
  • Лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»
  • Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади».
  • Лист Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 № 1/9-611 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату».
  • Лист Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку».
  • Лист Міністерства освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9-231 «Про організацію навчання учнів 1-го класу на базі дошкільного навчального закладу».
  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів».
  • Інструктивно-методичні рекомендації  Міністерства освіти і науки України від 02.07.2007 № 1/9-407 «Організація навчально-виховного процесу у першому класі».
 
 

 


Коментарі:


Ім’я: