Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником


ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
 29.03.2021                                      м. Охтирка                                                   № 38

 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.12.2020 № 165 «Про затвердження територій обслуговування закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти Охтирської міської територіальної громади»
 

         Відповідно до підпункту 4 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті  66 Закону України «Про освіту»,                статей 18, 19 Закону України «Про дошкільну освіту», статті  8 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня  2017р.  № 684 (зі змінами), враховуючи пропозиції керівників закладів загальної середньої освіти, керуючись частиною  6 статті  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради вирішив:
 

  1. Внести зміни до додатку  рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради № 165 від 21.12.2020 «Про затвердження територій обслуговування закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти Охтирської міської територіальної громади», виклавши його в новій редакції (додається).
  2. Відділу освіти Охтирської міської ради (Тронь А.В.) забезпечити здійснення контролю за здобуттям дошкільної та повної загальної середньої освіти.

 

 

Міський голова                                                                      Павло КУЗЬМЕНКО
 
Керуючий справами
виконавчого комітету                                                           Володимир ГУЦЬ 

 

                                 ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
                      дошкільного навчального закладу «Ластівка»

 
с. Залужани
с. Пристань
с. Козятин
пров. Хліборобський
вул. Гусинська
вул. Соснова
вул. Партизанська
вул. Слобідська ( з 147 і до кінця)
вул. Флотська
пров. Петра Білинника
пров. Максима Кривоноса
вул. Разіна
пров. Тростянецький
пров. Бакирівський
пров. Виноградний
вул.   Некрасова
пров. Юності
пров. Тракторний
пров. Платона Воронька
вул. Прапорна
вул. Індустріальна
пл. Пугачова
пров. Василя Стуса
вул. Миргородська
вул. Сумська (з 145 і до кінця)
пров. Польовий
вул. Пирогова
пров. Полуничний
вул.  Михайлівська
пров. Архітектора Яковлєва
вул.  Антоненка-Давидовича
пров. Комунальний
вул. Чайковського
пров. Тургєнєва
вул. Василя Симона
пров. Щедрий
пров. Якова Щоголіва
пров. Будівельний
пров. Стаханівський
вул. Транспортна
вул. Петропавлівська з 273 до кінця
пров. Миргородський
пров. Положанський
 ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я


15.07.2020                                           м. Охтирка                                                           № 94


Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів
в Охтирській міській об’єднаній територіальній громаді

 
З метою забезпечення здобуття громадянами України дошкільної, загальної середньої освіти, відповідно до підпункту 4 пункту «б» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 66 Закону України «Про освіту», ст.ст. 18, 19 Закону України «Про дошкільну освіту»,Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017р.
№ 684 (зі змінами), керуючись ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Відділу освіти Охтирської міської ради Сумської області, службі у справах дітей Охтирської міської ради Сумської області, сектору ювенальної превенції відділу превентивної діяльності Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області, ДНЗ «Охтирський центр ПТО», Охтирському фаховому коледжу СНАУ, директору комунальної установи «Охтирський інклюзивно-ресурсний центр Охтирської міської ради Сумської області» здійснювати ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку, які проживають чи перебувають на території Охтирської міської б’єднаної територіальної громади шляхом постійного оновлення реєстру даних про них.
2. Визначити відділ освіти Охтирської міської ради відповідальним за постійне оновлення реєстру дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають на території Охтирської міської об’єднаної територіальної громади.
3. Відділу освіти Охтирської міської ради Сумської області:
1) Забезпечувати координацію роботи з обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів.
Постійно
2) Використовувати з дотриманням вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію» дані про дітей від закладів освіти, батьків, з інших реєстрів або баз даних.
3) Організовувати і проводити інструктаж для осіб, які відповідають за оновлення реєстру даних про дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають на території Охтирської міської об’єднаної територіальної громади.
Щороку
4) Здійснювати з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію»,«Про захист персональних даних» обробку даних протягом 10 робочих днів з дня їх отримання.
5) Вносити зміни до реєстру дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають на території Охтирської міської об’єднаної територіальної громади, станом на 01 число кожного місяця.
До 15 числа наступного місяця
6) У випадку виявлення дітей, місце навчання яких не встановлено, протягом п’яти робочих днів з дня встановлення відповідного факту надати наявні в реєстрі дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають на території Охтирської міської об’єднаної територіальної громади, відомості сектору ювенальної превенції відділу превентивної діяльності Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) ГУНП у Сумській області та службі у справах дітей Охтирської міської ради Сумської області для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти.
7) Систематично проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язковості здобуття дошкільної, повної загальної середньої освіти дітьми та підлітками шкільного віку.
8) Складати і подавати статистичний звіт про кількість дітей дошкільного та шкільного віку за формою та у порядку, що затверджені Міністерством освіти і науки України.
4. Сектору ювенальної превенції відділу превентивної діяльності Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) ГУНП у Сумській області, службі у справах дітей Охтирської міської ради Сумської області, відділу з питань державної реєстрації Охтирської міської ради Сумської області надавати зміни до відомостей про дітей дошкільного, шкільного віку та учнів до відділу освіти Охтирської міської ради Сумської області (додаток 1).
До 10 числа наступного місяця
5. Закладам дошкільної, загальної середньої освіти, ДНЗ «Охтирський центр ПТО», Охтирському фаховому коледжу СНАУ:
1) Надавати відділу освіти Охтирської міської ради Сумської області дані учнів, які зараховані до закладів і проживають чи перебувають на території Охтирської міської об’єднаної територіальної громади (на кожен рік народження окремо) згідно з формою (додаток 2).
До 15 вересня кожного року
2) Подавати зміни до реєстру дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають на території Охтирської міської об’єднаної територіальної громади, станом на 01 число кожного місяця (додаток 1).
До 10 числа наступного місяця
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови   Коваленко Т.М.

 
Міський голова                                                       Ігор АЛЄКСЄЄВ
Керуючий справами
виконавчого комітету                                             Галина ЄРЕМЕНКО
 


ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
17.04.2019                                               м.Охтирка                                                      
№36                                                                                 

Про електронну реєстрацію та зарахування
дітей дошкільного віку до закладів    
дошкільної освіти м. Охтирка
 
     З метою створення умов для розвитку закладів дошкільної освіти, забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей, вільного доступу до інформації про облік дітей дошкільного віку для влаштування у заклади дошкільної освіти міста відповідно до підпункту 4 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 18, 19 Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Затвердити Положення про електронну реєстрацію та зарахування дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти міста Охтирки (далі Положення), що додається.
2. Визначити Центр надання адміністративних послуг Охтирської міської ради відповідальним за прийом заяв від батьків (або осіб, які їх замінюють) для внесення даних дитини до електронного реєстру та видачу результатів опрацьованих заяв.
3. Визначити відділ освіти Охтирської міської ради відповідальним за ведення електронної реєстрації дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти міста.
4. Установити право на позачергове зарахування до закладу дошкільної освіти без реєстрації наступним категоріям дітей: діти загиблих учасників АТО/ООС, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти внутрішньо переміщених осіб.
5. Установити право на першочергове зарахування до закладу дошкільної освіти наступним категоріям дітей: діти, які зареєстровані в межах території обслуговування закладу освіти, є рідними братами/сестрами дітей, які вже здобувають освіту в цьому закладі.
6. Заявникам, які бажають надати дані дитини для внесення до Реєстру дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти та зарахувати дітей у заклади дошкільної освіти, керівникам закладів дошкільної освіти, відділу освіти Охтирської міської ради, Центру надання адміністративних послуг Охтирської міської ради дотримуватися вимог даного Положення.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Коваленко Т.М.

Міський голова                                                                                                                                                           І.АЛЄКСЄЄВ

 Виконуючий обов’язки
керуючого справами виконавчого
комітету                                                                                                           О.БОНДАРЕНКО                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                               Рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                                                                  17.04.2019 № 36

 
Положення
 
про електронну реєстрацію та зарахування дітей
дошкільного віку до закладів дошкільної освіти міста Охтирки
 
1. Загальні положення
 
1.1. Положення про електронну реєстрацію та зарахування дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти м. Охтирка (далі – Положення) розроблене відповідно до законодавства України та визначає порядок електронної реєстрації дітей дошкільного віку та зарахування їх до закладів дошкільної освіти м. Охтирка.
1.2. Електронна реєстрація дітей дошкільного віку для влаштування до закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО), що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Охтирка, здійснюється з метою:
¾ забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти;
¾ забезпечення рівності умов зарахування кожної дитини до ЗДО;
¾ здійснення обліку дітей, які потребують забезпечення місцями в ЗДО м. Охтирка;
¾ запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей дошкільного віку в ЗДО.
1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
¾ міський електронний реєстр дітей дошкільного віку для зарахування до ЗДО (далі – Реєстр) – єдина електронна автоматизована база даних, що містить відомості про дітей, які потребують забезпечення місцями в ЗДО міста, та передбачає їх обробку й захист від несанкціонованого доступу;
¾ реєстратор – відповідальна особа відділу освіти Охтирської міської ради, яка здійснює внесення даних до Реєстру, вносить зміни до Реєстру, що впливають на зміну статусу заявки, готує направлення на зарахування до ЗДО, забезпечує збереження та захист інформації, що міститься у Реєстрі;
¾ адміністратор – відповідальна особа центру надання адміністративних послуг Охтирської міської ради, яка приймає заяву, передає її реєстратору, повідомляє про внесення до Реєстру даних дитини, надає консультаційну допомогу батькам (особам, які їх замінюють), повідомляє про зміну статусу заявки, видає направлення батькам (особам, що їх замінюють) для зарахування дитини до ЗДО, забезпечує збереження та захист інформації, що міститься у заяві та направленні;
¾ заявник – батьки (особи, які їх замінюють), які виявили бажання внести дані своєї дитини до Реєстру.
1.4. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право на вільний доступ до інформації щодо наявності вільних місць у ЗДО.
2. Порядок реєстрації дітей в Реєстрі
 

2.1. Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ЗДО, є обов’язковою умовою зарахування дитини до ЗДО, крім випадків позачергового зарахування.
2.2. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється в інформаційній системі управління освітою (далі ІСУО) в розділі «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади» батьками (особами, які їх замінюють), реєстратором на підставі заяви, поданої батьками (особами, які їх замінюють) адміністратору.
2.3. При поданні заяви заявник заповнює форму (додаток 1) при наявності оригіналів документів, що підтверджують надану ним інформацію. При поданні заяви заявник автоматично надає згоду на обробку персональних даних.
2.4. Заявник може обрати лише один заклад дошкільної освіти для реєстрації своєї дитини.
2.5. Заява адміністратором передається реєстратору не пізніше наступного робочого дня після її отримання.
2.6. Реєстратор вносить дані дитини до Реєстру. Якщо заявлена дитина вже зареєстрована в Реєстрі, реєстратор про виявлення зазначеної інформації повідомляє адміністратора не пізніше наступного робочого дня. Адміністратор, в свою чергу, про відмову в реєстрації повідомляє заявника.
2.7. Після успішної реєстрації присвоюється номер заявки в Реєстрі відповідно до дати й часу подання та автоматично встановлюється статус «Зареєстровано в черзі».
2.8. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється автоматично в порядку черговості за віковою групою кожного ЗДО при
внесенні відомостей про дитину. Черговість встановлюється з урахуванням пільг, визначених системою ІСУО. Дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.
2.9. Вилучення відомостей про дитину з Реєстру здійснюється реєстратором або заявником якщо він здійснював реєстрацію самостійно на підставі наказу директора ЗДО про зарахування дитини.
2.10. Заявник має право самостійно вилучити відомості про дитину із Реєстру через систему реєстрації, у такому разі реєстратор не відповідає за збереження даних цієї заявки і відновленню вона не підлягає. Заявник повинен самостійно потурбуватись про збереження логіну і паролю для доступу до кабінету керування власними заявками.
 
3. Порядок зарахування дітей до закладу дошкільної освіти
 
3.1. Прийом дітей до ЗДО здійснюється керівником на підставі направлення, виданого адміністратором відповідно до електронної черги, що в подальшому зберігається в особовій справі дитини в ЗДО. 
3.2. Зарахування дітей до ЗДО здійснюється керівником ЗДО відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад (зі змінами) на підставі направлення, виданого адміністратором, заяви батьків або осіб, які їх
замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, довідки лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
3.3. Прийом дітей до груп компенсуючого типу та інклюзивних здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення про дошкільний
навчальний заклад (зі змінами) при наявності висновку інклюзивно-ресурсного центру, або заключення лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення, виданого адміністратором, пакету документів, відповідно до п. 3.2. цього рішення, індивідуальної програми реабілітації для дітей з інвалідністю та довідки про щеплення.
3.4. Позачергово зараховуються до ЗДО наступні категорії:
¾ діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
¾ діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
¾ діти з родин внутрішньо-переміщених осіб;
¾ діти загиблих учасників АТО/ООС.
3.5. Першочергове право на влаштування дітей у дошкільний навчальний заклад мають наступні категорії:
¾ діти військовослужбовців;
¾ діти військовослужбовців військової прокуратури;
¾ діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
¾ діти, які зареєстровані в межах території обслуговування закладу освіти;
¾ діти, які є рідними братами/сестрами дітей, які вже здобувають освіту в цьому закладі.
3.6. Право на зарахування на вільні місця до ЗДО мають діти, які зареєстровані на території м. Охтирка.
3.7. Зарахування до ЗДО дітей, які зареєстровані в інших територіальних громадах здійснюється, виключно при наявності вільних місць,
у випадку укладення угод про здійснення міжбюджетних трансфертів між Охтирською міською радою та територіальною громадою, де зареєстрована дитина.
3.8. Керівник несе персональну відповідальність за дотримання вимог зарахування дітей до ЗДО.
3.9. Підготовку направлень на зарахування дітей:
¾ у групи, що формуються на 01 вересня у ЗДО, здійснює відділ освіти Охтирської міської ради згідно з електронною чергою з 01 червня по 31 серпня;
¾ в інші вікові групи, виключно при наявності вільних місць, – протягом року.
3.10. Реєстратор повідомляє адміністратору прізвища дітей, які претендують на видачу направлення згідно з черговістю в Реєстрі.
3.11. Заявнику адміністратор протягом доби надсилає на заявлену електронну адресу або телефон повідомлення, про появу вільного місця та можливість зарахування дитини в ЗДО, про що робиться відмітка в журналі.
3.12. У десятиденний термін заявник повинен повідомити адміністратора про рішення, прийняте ним стосовно зарахування дитини до ЗДО (додаток 2).
3.13. Заявник, який погоджується на зарахування до ЗДО, пред’являє адміністратору документи, що підтверджують особу та вказану в заяві інформацію. У випадку невідповідності даних, вказаних у заяві, з даними пред’явлених документів направлення анулюється, про що адміністратор повідомляє реєстратору і заявка видаляється з Реєстру. Якщо дані відповідають
вказаним, реєстратор готує направлення на зарахування до ЗДО. Статус заявки в черзі переводиться у розділ «Видано направлення».
3.14. У випадку відмови заявника на отримання направлення на зарахування до ЗДО, за його рішенням заявка може бути відкладена до дати, визначеної заявником, або видалена з Реєстру.
3.15. Якщо заявник не відреагував на отримане повідомлення про можливість зарахування до ЗДО, заявка видаляється реєстратором із Реєстру.
3.16. Повідомлення про рішення, прийняте заявником стосовно зарахування дитини до ЗДО адміністратор передає реєстратору не пізніше наступного дня з дати його отримання.
3.17. Реєстратор 28 числа кожного місяця надає адміністратору інформацію про наявність вільних місць у ЗДО за формою (додаток 3), список дітей, що не отримали направлення, але можуть бути зарахованими у поточному році до інших ЗДО, відповідно до черговості.
3.18. Про наявність вільних місць інформація висвітлюється на сайті відділу освіти та Охтирської міської ради.
3.19. У разі згоди на зарахування дитини до іншого ЗДО у поточному році заявник подає заяву на внесення даних до Реєстру.
3.20. Після проведеної перереєстрації адміністратор видає направлення на зарахування до ЗДО.
3.21. У разі відмови заявника від іншого запропонованого ЗДО, заявка залишається в Реєстрі до моменту вивільнення місця.
3.22. Видача направлень на зарахування до груп компенсуючого типу та інклюзивних груп у ЗДО дітям, які зареєстровані на території інших територіальних громад, здійснюється на умовах п. 3.7 цього Положення.
3.23. Керівники ЗДО зобов’язані не пізніше наступного робочого дня інформувати відділ освіти Охтирської міської ради про зарахування/відрахування дітей та вивільнені місця, оперативно висвітлювати інформацію на сайтах закладів про кількість дітей у групах та наявність вільних місць у день змін, що відбулися (зарахування/відрахування).
3.24. При зарахуванні дитини до ЗДО в Реєстр вноситься відповідна інформація. Статус заявки автоматично змінюється на «Зараховано» та відбувається зняття з черги.
3.25. Термін дії направлення становить 30 календарних днів з дати його реєстрації реєстратором. Якщо протягом 30 календарних днів дитина не зараховується до ЗДО, направлення вважається анульованим а дані дитини вилучаються з Реєстру.
3.26. Батьки (особи, які їх замінюють) дітей, які мають право на позачергове зарахування, звертаються до адміністратора із заявою про
зарахування дитини до ЗДО (додаток 4). Для подачі заяви необхідно мати документи, що підтверджують інформацію, вказану в заяві.
3.27. Адміністратор передає заяву реєстратору не пізніше наступного робочого дня після її прийняття.
3.28. Відділ освіти Охтирської міської ради готує направлення за зразком, визначеним у системі ІСУО, та передає його адміністратору не пізніше наступного робочого дня, для видачі його заявнику.
3.29. У разі, якщо у батьків за будь-яких умов виникає необхідність переведення дитини з одного ЗДО до іншого ЗДО, застосовується механізм зарахування дитини, визначений Розділом 3 даного Положення.
3.30. Керівники ЗДО несуть персональну відповідальність за достовірність інформації, наданої до відділу освіти Охтирської міської ради
щодо фактичної кількості дітей, комплектування вікових груп та рух дітей протягом навчального року.
3.31. Моніторинг щодо комплектації груп, дотримання Положення про міську електронну реєстрацію та зарахування дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти міста Охтирки здійснює відділ освіти Охтирської міської ради та заступник міського голови згідно розподілу обов’язків.
 
4. Забезпечення доступу до Реєстру
 
4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має відділ освіти Охтирської міської ради та Центр надання адміністративних послуг Охтирської міської ради, які використовують персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень та несуть відповідальність за внесення, збереження та захист персональних даних заявника.
4.2. Доступ до електронної бази даних здійснюється через інформаційну систему ІСУО. Усі персональні дані заявників є закриті від публічного доступу.
4.3. Доступ заявників до даних Реєстру у випадку їх самостійної реєстрації можливий через логін та пароль, що автоматично надсилається системою на електронну пошту заявника.


Виконуючий обов’язки
керуючого справами виконавчого
                                               О. БОНДАРЕНКО
комітету                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 вересня 2017 р. № 684
Київ
Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів
{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018}
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 806 від 19.09.2018
№ 681 від 17.07.2019}
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, що додається.
{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 646 “Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 16, ст. 670);
пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 437 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 56, ст. 1942).
Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН
Інд. 73

  
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2017 р. № 684
ПОРЯДОК
ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку т
а учнів

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018}
{У тексті Порядку слова “навчальний заклад” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “заклад освіти” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018}
1. Цей Порядок визначає механізм обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, що ведеться з метою забезпечення здобуття ними дошкільної та загальної середньої освіти.
{Пункт 1 в редакції Постанови КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
вихованці - особи, які здобувають дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти або структурних підрозділах інших закладів освіти;
{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
діти дошкільного віку - особи віком від 3 до 6 (7) років;
{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
діти шкільного віку - особи у віці 6-18 років, які повинні здобувати загальну середню освіту;
учні - особи, які здобувають загальну середню освіту у закладі освіти;
заклад освіти - заклад освіти (його структурний підрозділ), що забезпечує здобуття дошкільної та/або загальної середньої освіти.
{Абзац шостий пункту 2 в редакції Постанови КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України 
Про освітуПро загальну середню освіту“Про дошкільну освіту”Про захист персональних данихПро органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей.
{Абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
3. Обробка та захист персональних даних дітей шкільного віку та учнів під час їх обліку здійснюються відповідно до вимог 
Закону України “Про захист персональних даних”.
4. Облік дітей дошкільного та шкільного віку ведеться в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району у місті, селища, села).
{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
Районні, районні у містах держадміністрації та міські, селищні, сільські  ради, у тому числі об’єднаних територіальних громад, їх виконавчі органи (далі - уповноважені органи) із залученням відповідних територіальних органів Національної поліції та служб у справах дітей організовують ведення обліку дітей шкільного віку.
5. Уповноважені органи:
1) організовують ведення обліку дітей шкільного віку, які проживають чи перебувають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на кожний рік народження окремо) (далі - реєстр);
2) визначають структурний підрозділ (посадову особу), відповідальний за створення та постійне оновлення реєстру (далі - структурний підрозділ);
3) закріплюють територію обслуговування за закладами загальної середньої освіти, що належать до сфери їх управління (крім закладів загальної середньої освіти, зарахування до яких здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору або за направленням в установленому порядку).
{Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
6. Структурним підрозділом до реєстру вносяться такі персональні дані дитини шкільного віку: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами (далі - дані).
Дані дитини шкільного віку видаляються з реєстру у разі:
досягнення нею повноліття;
здобуття нею повної загальної середньої освіти;
наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;
її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні).
7. Структурні підрозділи з дотриманням вимог Законів України 
“Про інформацію” і “Про захист персональних даних” мають право:
для забезпечення реалізації прав дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти отримувати від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію про кількість дітей дошкільного віку, а також від закладів освіти - інформацію про кількість їх вихованців;
для забезпечення реалізації прав дітей шкільного віку на здобуття загальної середньої освіти отримувати від служб у справах дітей, спеціальних установ та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та закладів освіти дані про дітей шкільного віку;
використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані про дітей шкільного віку, в тому числі дані, отримані з інших реєстрів або баз даних.
Залучення працівників закладів освіти до організації та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку забороняється.
{Пункт 7 в редакції Постанови КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
8. Структурний підрозділ протягом 10 робочих днів з дня отримання даних здійснює їх обробку з дотриманням вимог Законів України 
“Про інформацію” і “Про захист персональних даних”, у тому числі звіряє дані про дітей шкільного віку з даними реєстру та у разі потреби вносить до нього відповідні зміни і доповнення.
{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
Дані можуть бути внесені до реєстру шляхом подання відповідному структурному підрозділу батьками (одним з батьків) дитини чи її законними представниками письмової заяви, в якій повинна міститися інформація про дитину, а також згода батьків (одного з батьків) дитини чи її законних представників на обробку персональних даних. Для підтвердження інформації про дитину надаються відповідні документи. У разі зміни інформації про дитину батьки (один з батьків) дитини чи її законні представники зобов’язані надати необхідні документи відповідному структурному підрозділу. Батьки дитини чи її законні представники несуть відповідальність за достовірність зазначеної інформації.
{Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
Інформація про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) дитини, дату її народження підтверджується свідоцтвом про народження дитини або паспортом громадянина України (для осіб, які досягли 14-річного віку).
{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):
{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);
{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);
{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до 
статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);
{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);
{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.
{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
Підтвердженням інформації про місце здобуття освіти (заклад освіти) та форму здобуття освіти є інформація, надана закладами освіти до структурного підрозділу відповідно до цього Порядку.
{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами є висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновок психолого-медико-педагогічної консультації (за наявності).
{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
Під час подання заяви надається оригінал відповідного документа.
{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
У разі коли місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку не встановлено, структурний підрозділ протягом п’яти робочих днів з дня встановлення відповідного факту надає наявні в реєстрі її дані відповідному територіальному органу Національної поліції та службi у справах дітей для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти.
9. На підставі даних реєстру та даних щодо кількості дітей дошкільного віку структурний підрозділ складає і подає статистичний звіт про кількість дітей дошкільного та 
шкільного віку за формою та у порядку, що затверджені МОН.
{Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
На підставі статистичних звітів про кількість дітей дошкільного та шкільного віку складаються і подаються зведені статистичні звіти за формою та у порядку, затвердженому МОН.
{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
9-1. На безоплатне отримання даних реєстру має право Пенсійний фонд України (посадові особи) та його органи, якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ними своїх повноважень.
{Порядок доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ 
№ 681 від 17.07.2019}
10. Облік вихованців і учнів ведуть заклади освіти. Заклад освіти подає щороку не пізніше 15 вересня відповідному структурному підрозділу дані про всіх учнів, які до нього зараховані, та дані про кількість вихованців, які відвідують такий заклад або перебувають під його соціально-педагогічним патронатом.
{Пункт 10 в редакції Постанови КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
11. У разі переведення учня до іншого закладу освіти або його відрахування в установленому порядку заклад освіти, з якого переводиться або відраховується учень, подає не пізніше 15 числа наступного місяця відповідному структурному підрозділу дані такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти (заклад освіти).
Під час переведення учня до іншого закладу освіти до закладу освіти, з якого він переводиться, подаються:
заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);
письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.
Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до закладу освіти, з якого він вибуває, подаються:
заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);
копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).
12. Заклади освіти у разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в закладах освіти інших адміністративно-територіальних одиниць, подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування їх дані уповноваженому органу або його структурному підрозділу адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовано заклад освіти, у якому учень здобував загальну середню освіту.
13. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин заклад освіти невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.
Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року.
14. Контроль за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку в частині реалізації структурними підрозділами повноважень, визначених цим Порядком, здійснюють Державна служба якості освіти, її територіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
{Абзац перший пункту 14 в редакції Постанови КМ 
№ 806 від 19.09.2018}
Контроль за веденням обліку вихованців та учнів закладами освіти здійснюють відповідні структурні підрозділи.
{Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
№ 806 від 19.09.2018}