Загальний відсоток  рівня досягнення дітей 
за освітніми лініями у межах Базового компонента дошкільної освіти за  жовтень 2020 н.р.
у ДНЗ «Ластівка»
 
       Освітньо-виховна робота в ДНЗ «Ластівка»   спрямована на реалізацію освітніх завдань Базового компоненту дошкільної освіти. програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та порядку проведення моніторингу освіти від 16.01.2020 №54. З метою вивчення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей  4 - 5 року життя був проведений моніторинг знань досягнень дітей дошкільного віку згідно освітніх ліній за Херсонською моделлю, такі результати отримали у жовтні місяці (І кв.):                                                                                                                                                                                                      
Вікова група
 
Високий
 рівень
Достатній
 рівень
Середній
 рівень
Низький
 рівень
"Калинка" (4 р.ж.) 0 % 73 % 24  % 3  %
"Яблучко" (5 р.ж.) 0 % 38 % 62 % 0  %
Загальний % по ДНЗ   0 % 56 % 43 % 1 %
         

Узагальнені показники моніторингу рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку групи "Суничка"за допомогою кваліметричної моделі:

 
Всього дітей - 25  
Обстежено - 12  
4 бали - комп-ція сформована в повній мірі 5 / 42 %
3 бали-комп-ція сформована в достатній мірі; 1 / 8 %
2 бали - комп-ція сформована посередньо; 5 / 42 %
1бал - компетенція сформована мінімально;  1/8%