Звіт
директора
 Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Ластівка» Охтирської міської ради Сумської області
Гончаренко М.В.
перед колективом та батьками
за 2019-2020 навчальний рік
 
     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».
 
     ДНЗ «Ластівка» функціонує з 1963 року, розміщений у пристосованому приміщенні. Загальна площа приміщень -  578.6 м.кв.  Площа присадибної ділянки –  0,4390кв.м.  Проектна потужність дошкільного закладу – 42 місця. Засновником і власником дошкільного навчального закладу є Охтирська міська рада.
     У закладі протягом 2019-2020 року працювали такі групи:
група раннього віку – 24 дитини,
група молодшого дошкільного віку – 24 дитини,
група середнього дошкільного віку – 29 дитини,
2 групи старшого дошкільного віку – 41 дитина.
      Дошкільний навчальний заклад працює за п′ятиденним робочим тижнем, за режимом перебування дітей :
 10,5 годинним – 1група ( 7.00 – 17.30)
 12 годинним – 1група (6.30 – 18.30 )
  9-годинним 3 групи (7.30-16.30)
     У закладі визначена українська мова навчання та виховання.
   Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтва про народження дитини. Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.   
     У закладі працює 14 педагогів. 10 (63%) педагогів мають вищу фахову освіту.  З них 2 молодих педагоги, що становить 13%.
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» - 6 чол.
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» - 5 чол.
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» - 2 чол
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої  категорії» - 1 чол.
     Впродовж навчального року педагогічний колектив працював над методичною проблемою «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи»
      Основними напрямками діяльності у 2019-2020 навчальному році були:
 • збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дошкільників шляхом формування основ здорового способу життя;
 • формування компетентності дітей дошкільного віку у межах освітньої лінії «Дитина в соціумі»;
 • національно-патріотичне виховання дошкільників через застосування музейної педагогіки;
 • забезпечення наступності в реалізації завдань виховання між дошкільною і початковою ланкою освіти.
     Освітньо-виховний процес здійснюється відповідно до завдань Базового компонента дошкільної освіти та Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
     З метою поповнення розвивального середовища, розвитку креативності педагогів в 2019-2020 н.р. було організовано та проведено ряд оглядів-конкурсів  на тему: «Моя найкраща група», «Город на підвіконні», «Найкращий дидактичний посібник з  валеологічного виховання», дидактичних посібників щодо формування соціальної компетентності дошкільників»,  де  педагоги ділилися своїми напрацюваннями з колегами, які є дієвими під час реалізації проблемного питання по самоосвіті. Батьки вихованців також брали активну участь в діяльності закладу: під час конкурсів, виставок, ярмарків. Такий захід як день відкритих дверей «Цікаве в дитсадку життя, щодня нові тут відкриття» на початку навчального року (23.10.2019 р.) був проведений на належному рівні та пройшов в цікавій формі.
     Упродовж   навчального року проводилася цілеспрямована робота по вивченню, узагальненню, поширенню і впровадженню перспективного педагогічного досвіду. Педагогічний колектив закладу має власні напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу. Протягом навчального року вивчалася система роботи вихователя Терешкової А.О. «Формування патріотичних почуттів в дітей дошкільного віку».
    Вихователем-методистом Кулініч Л.І., розроблений методичний порадник для вихователів «Формування природничої компетентності у дошкільників», за допомогою якого вихователі зможуть розкрити питання щодо ознайомлення дошкільників з природним довкіллям та формування у них елементів  екологічних знань у світлі роботи за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
     Актуальність проблеми валеологічного виховання та здоров’я дитини в умовах дошкільного закладу розкрито в методичному посібнику «Формування у дітей системи валеологічних знань про здоров’я та здоровий спосіб життя», який підготувала Кулініч Л.І. для педагогів.
       Методичний порадник «Сучасні підходи до морального виховання та духовного розвитку дошкільників», який розроблений Кулініч Л.І., був затверджений методичною радою методичного кабінету відділу освіти Охтирської міської ради Сумської області.
     Творча група вихователів «Ми це робимо так» працювала над темою «Формування духовно моральної та соціально комунікативної компетенції дітей дошкільного віку», результатом роботи є виготовлені куточки морального змісту у кожній віковій групі «Якими ми будемо сьогодні», «Вітаємо з днем народження», «Поділися радістю», «Обереги щастя дитини», «Родинне джерело».
     На базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  «Ластівка» протягом року проводилися місцеві відкриті заходи, на яких педагоги закладу презентували діяльність інтегрованого змісту з пріоритетом дослідницько-пошукового, мовленнєвого  з використанням інтерактивних інноваційних  та освітніх технологій:
- засідання педагогічної   студії вихователів-методистів (30.01.2020);
- засідання педагогічної   студії груп старшого дошкільного віку (20.11.2019);
- засідання педагогічної студії практичних психологів (24.01.2020);
-  засідання вчителів початкових класів  ЗОШ І- ІІІ ст. № 11(20.11.2019).            
     Педагоги активно брали участь в педагогічних студіях міста  та  на педагогічних годинах ділилися враженнями, надавали інформацію про цікаве й раціональне щодо застосування  різних форм роботи в освітньо-виховному процесі.  Вихователь-методист Кулініч Л.І. вела міську педагогічну студію для груп старшого дошкільного віку, молоді  вихователі Світлична В.О., Мороховська М.В., брали участь в роботі міської Школи молодого вихователя.
     Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків.
      З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки вихователів були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, підписані періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Дошкільний навчальний заклад», «Скарбничка вихователя», «Вихователь-методист дошкільного закладу».
    Чергова атестація педагогічних працівників була проведена відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, яке було затверджено наказом МОН України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550, та з урахуванням змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджених Наказом  Міністерства освіти і науки,  молоді та спорту  України  від 20.12.2011  № 1473.
       З боку адміністрації в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. На належному рівні пройшли заходи по атестації та курсовій перепідготовці педагогів. Підвищення професійного рівня педагогічних працівників здійснювалось у наступних формах: курси підвищення кваліфікації, обмін досвідом на педагогічних радах, семінарах, творчих звітах, під час вивчення новацій та нетрадиційних підходів у теорії дошкільної освіти, відвідування педагогами міських методичних заходів. Кожен педагог із метою підвищення професійного рівня брав участь у методичному навчанні відповідно до теми самоосвіти. За наслідками атестації вихователю-методисту Кулініч Л.І. присвоєно кваліфікаційно категорію «спеціаліст вищої категорії», вихователю  Шевченко-Годун Н.С. присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», вихователю Курнєвій О.М. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». Курсову перепідготовку педагогічні працівники «Ластівка» проходять у  Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти  відповідно до перспективного плану.
       В освітньому процесі нашого закладу використовуються інноваційні технології, що дозволяє зробити процес навчання привабливим для дітей, змістовним, поєднати здобуття знань з грою:
   - група молодшого дошкільного віку (4 р.ж.) «Яблучко» вихователі Клюшник Т.Ю., Липська О.О. - коректурні таблиці за методичним посібником Н. Гавриш, О.Безсонова  «Калейдоскоп інформаційно – ігрової творчості дітей»;
    - група середнього дошкільного віку (5р.ж.) «Суничка»  вихователі Шевченко Годун Н.С., Кушнарьова Л.М. -  впроваджували в роботу з дітьми інноваційну технологію «Мнемотехніку», використовуючи посібник Г.Чепурного «Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти».
    - група старшого дошкільного віку (6 р.ж.) «Вишенька» вихователь Філатова Л.В. ефективно впроваджувала палички Кюїзенера,
     - група старшого дошкільного віку (6 р.ж.) «Вишенька» вихователь Курнєва О.М. - технологію навчання дітей ранньому читанню М.О. Зайцева.
     Музичний керівник Масло Д.В., впроваджувала в роботу методику К.Орфа, яка основана на різних видах музикування дитячої творчості по розвитку музично-творчих здібностей дітей через ігрову діяльність.  Свої успіхи діти демонстрували на святкових та тематичних ранках.
Заклад продовжує працювати над впровадженням в освітній процес музейної педагогіки. Зусиллями педагогів і батьків створюються та поповнюються міні-музеї в групах, відбувається колекціонування, проводяться лекції, екскурсії, завдяки чому діти пізнають світ мистецтва.
     В умовах пандемії дошкільний заклад, виконуючи розпорядження уряду України, місцевої влади, перейшов на дистанційну форму роботи. З метою забезпечення освітньої та просвітницької діяльності дошкільного закладу педагогічний колектив був ознайомлений з рекомендаціями МОН України щодо організації дистанційної форми навчання в період карантину в он-лайнрежимі. Вихователем-методистом Кулініч Л.І проведено консультацію «Організація освітнього-виховного процесу з дітьми в умовах карантину», а також ряд консультацій щодо дистанційної форми роботи. Всі педагоги брали участь у вебінарах на порталах Всеосвіта, МЦФР, тренінговий центр «Сертифіковані українські технології освіти» та ін., отримали сертифікати. Відповідно до індивідуальних планів роботи здійснювалася й організаційно-педагогічна робота – оформлення документації, виготовлення посібників. Звіти про виконану роботу були заслухані на підсумковій педраді.
        На виконання Закону України "Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року "Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811) протягом року здійснювався оціально-педагогічний патронат над 4-ма дітьми 3-4 років, які проживають в мікрорайоні дитячого садка, але не відвідують його. 
     Педагогами було проведено облік дітей, які не відвідують дошкільні заклади, в т.ч. старших дошкільників, у закріпленому за дошкільним закладом мікрорайоні, складено списки неорганізованих дітей. Вихователі відвідували  родини цих дітей, з’ясували причини з яких дитина перебуває вдома, питання про те ким і яким чином здійснюється підготовка дитини до шкільного навчання, чи є у дитини можливість спілкуватися з однолітками.
     Батьків  ознайомлено з основними положеннями Закону України «Про дошкільну освіту»; проведені бесіди в т.ч. щодо форм роботи з дітьми дошкільного навчального закладу, які б задовольнили батьків, щодо сформованості вмінь та навичок дитини, особливостей її розвитку, були  розіслані запрошення на День відкритих дверей.
     У ДНЗ працював консультпункт впродовж всього навчального року фахівцями здійснювалась консультаційно-роз’яснювальна робота.
     Відповідно до наказу у закладі призначено відповідальну особу за проведення обліку дітей віком від 0 до 6 років, складено списки дітей дошкільного віку, що проживають на території обслуговування.
     На початку навчального 2019-2020 навчального року  гуртковою роботою було охоплено 40 дітей дошкільного віку.
До початку карантину по коронавірусу в дошкільному закладі працювало 4 гуртки:
 • художньо-творчого спрямування  «Умілі рученята» - керівник Шевченко-Годун Н.С.;
 • пошуково-дослідницького спрямування «У пошуках знахідок» - керівник  Клюшник Т.Ю.;
 • художньо-естетичного спрямування «Танцювальна мозаїка» - Масло Д.В.;
 • фізкультурно-оздоровчого спрямування «Весела аеробіка» - Ткаченко Т.М.;
    Керівники гуртків працювали  за розробленими та схваленими програмами гуртків. Гурткова робота допомагала керівникам гуртків розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників.
    На початку навчального року був здійснений моніторинг інтересів та здібностей дітей  з метою виявлення дитячих здібностей та нахилів. За результатами обстежень та враховуючи побажання дітей та батьків керівники гуртків визначили склад дітей, з якими працюватимуть впродовж року.
    Гурткова робота проводиться згідно з планами роботи та у визначений за графіком час. Гурткові заняття проводяться у другу половину дня, їх тривалість відповідає зазначеним нормам для навчальних занять згідно з  гранично допустимим навантаженням  з періодичністю проведення 1 раз на тиждень.
     Матеріальна база дошкільного навчального закладу у задовільному стані. Дошкільний навчальний заклад забезпечено необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем, що знаходиться у задовільному робочому стані. Фінансово-матеріальне зміцнення відбувалося за рахунок бюджетних коштів. Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази за 2019-2020 рік виконані стовідсотково.
     Предметно-розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності,  психофізіологічний комфорт, трансформація простору.
    Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарному регламенту. Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена. Вихователі разом з дітьми та батьками  беруть участь у благоустрою квітників на території ДНЗ. На 5 ігрових та спортивному майданчиках обладнання підтримується у задовільному, безпечному стані. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно. Весь навчально-виховний процес здійснювався, відповідно до вимог нормативно-правової документації у частині що стосується збереження життя і здоров’я дітей.
Протягом 2019-2020 навчального року з метою створення належних умов для функціонування дошкільного закладу, якісної організації життєдіяльності дітей та освітньої роботи з ними було зміцнена навчально-методична та матеріально-технічна базу ДНЗ, а саме:
придбано
 • холодильник на харчоблок;
 • стелажі для посуду (2шт);
 • ванна двосекційна для миття посуду на харчоблок;
 • штори у групу «Суничка» (спальня) та у музичній залі (основна стіна);
 • принтер;
 • мультимедійне обладнання у музичну залу;
 • шпалери у музичну залу;
 • дриль електричний для потреб садочка;
 • меблі для кабінету директора та у бухгалтерію;
 • двері вхідні металопластикові (2 шт);
 • столовий посуд (чашки, тарілки);
 • простирадла і рушники;
 • лампи енергозберігаючі;
 • вікна металопластикові (2);
 • бачки зливні та змішувачі;
 • світильники у роздягальню (3 шт);
 • безконтактний термометр;
 • господарський інвентар;
 • миючі та дезінфікуючі засоби;
 • проведено вирівнювання підлоги на харчоблоці  та  укладено нові кахлі;
 • проведено капітальний ремонт підлоги у музичній залі та замінено старе покриття на лінолеум.
Працівниками закладу виконані такі роботи:
 • поклеєні шпалери у музичній залі;
 • засітчені регістри опалення у музичній залі;
 • відремонтовано дах на сараї;
 • відремонтовано ігрове обладнання на майданчику (зварювання металевих конструкцій);
 • пофарбоване та реконструйоване ігрове і спортивне обладнання на ігрових майданчиках.
   Вихователями груп спільно з батьками продовжується розпочата робота з естетичного оформлення ігрових майданчиків та клумб.
   Протягом травня-серпня силами працівників закладу проводиться робота по підготовці до літнього оздоровчого періоду, здійснюється благоустрій території дошкільного закладу, проведено генеральні прибирання усіх групових кімнат та службових приміщень Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей.
     У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин. В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників, яким надається додаткова відпустка до від 1 до 7 календарних днів окремим категоріям працюючих.
     Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. В 2019-2020 навчальному році вчасно виплачувалась заробітна плата. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листкам непрацездатності, педагогічним та медичному працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення згідно діючого законодавства (ст. 57 Закон України «Про освіту»).
    Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці. За період роботи ДНЗ у 2019-2020н.р. нещасні випадки з вихованцями відсутні.
    При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.
    Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Не допускаються до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевіркузнань з охоронипраці. Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників. Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та спрямовується на· поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя; удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя; пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків. Чотири рази на рік проводяться Тижні безпеки дитини. Двічі на рік проходять навчання з евакуації дітей та персоналу на випадок надзвичайних ситуацій. Регулярно проводяться бесіди з попередження дитячого травматизму. В ігровій формі дітям даються знання з правил культури поведінки в оточуючому середовищі, проводяться колективні перегляди на тему: «Вогонь - ворог, вогонь - друг», «Лікарські рослини для здоров'я та сили» та інші; конкурси дитячих малюнків за тематикою: «Щоб не сталося лиха», «Чистота - запорука здоров'я»; лялькові вистави - «Його величають Сірничок», «Наш друг - світлофор». Робота проводиться під час організованих занять та різних режимних моментів систематично, послідовно, з максимальним використанням активних методів та прийомів навчання і виховання дітей дошкільного віку. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом.
     На виконання вимог з фізичного виховання дітей дошкільного віку, робота велася в декількох напрямах відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт». У дитячому садку велика увага приділяється зміцненню фізичному і психічному здоров'ю дітей:
- Проведення загартовуючих і профілактичних процедур з урахуванням температурного режиму та індивідуальних потреб кожної дитини;
- Чітке дотримання рухового режиму протягом дня;
- Якісне проведення ранкової зарядки, фізкультурних занять, дотримання рухового режиму;
- Контролю якості харчування дітей у ДНЗ (норми харчування дітей в ДНЗ виконуються по всіх основних продуктах харчування);
- Залучення батьків до забезпечення однакових вимог до організації життєдіяльності дитини вдома і в дитячому садку для отримання більш ефективного результату оздоровлення.
      Для загартовування в дитячому садку впроваджуються такі форми роботи як  ходьба по масажних килимках, контрастні повітряні ванни, в літній період сонячні ванни, проведення вправ після сну.
      Показники захворюваності аналізуються щомісячно на нарадах при директорові.
Кількість пропущених днів однією дитиною по хворобі:
2017 2018 2019 2020
6,2 7 6,4 7
 
   Індекс здоров’я становить 92%.
   Сестра медична старша  для працівників закладу проводила консультації, бесіди з персоналом на теми профілактики інфекційних захворювань у дітей, методика загартування в умовах дитячого садка, просвітницька робота з виконання санепідрежиму, про активізацію рухової активності дітей у групі і на прогулянці протягом усього часу перебування дитини в дитячому саду, пропаганда здорового способу життя в сім'ї, консультації для батьків. Вихователі в планах виховно-освітньої роботи ведуть «листок здоров'я» вихованців, що дозволяє їм використовувати дані стану здоров'я дітей для залучення дітей в ігрову і самостійну діяльність. Особлива увага приділяється проведенню фізкультурних занять, організації ранкової гімнастики в старших групах на свіжому повітрі.
      Щоквартально старшою медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхідпід час фізкультурно-оздоровчої роботи.
      Організація харчування дітей в ДНЗ здійснюється відповідно до постанови КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591, «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», затвердженого наказом МОН України від 01.06.2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування в ДНЗ, затвердженої спільним наказом МОН України та Міністерства освіти здоров’я України зі змінами. В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування.
     Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в КДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною старшою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку та своєчасність проходження медоглядів працівниками закладу.
     Питанню якісного харчування постійно приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється завідувачем ДНЗ. Періодичність контролю – 1 раз на квартал. Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю за організацією харчування, В ДНЗ організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз їх стану проводиться обов'язково в присутності сестри медичної старшої. Готуючи страви, кухарі суворо дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування організовано відповідно до режиму кожної вікової групи.
     Меню  різноманітне і калорійне. Складається перспективне меню на весняний, літній та осінньо-зимовий періоди; ведеться бракераж готової продукції та сировини. Постійно контролюються строки реалізації продуктів харчування та умови зберігання продуктів.
       Виконання натуральних норм харчування за І півріччя 2020 року склало – 97%.       
        Харчування дітей організовується відповідно до примірного двотижневого меню, затвердженого начальником відділу освіти та погодженого із Держпродспоживслужбою. Калорійність страв:
2017 2018 2019 2020
1751,8 1800,08 1826,150 1830,73
 
Вартість харчування:
2017 2018 2019 2020
17,21
25,52
21,76
32,79
24,67
37,97
25,47
38,97
 
Дошкільний заклад протягом року відвідували діти пільгових категорій:З багатодітних сімей – 11
 • З малозабезпечених сімей – 7
 • Діти-чорнобильці – 0
 • Діти-інваліди – 0
 • Діти «АТО-вців» - 2
 • Напівсироти – 0.
Плата за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі вноситься батьками в межах затверджених норм (у грамах), в залежності від фактичної вартості харчування за день у розмірі 60% - батьківська плата та 40% - кошти міського бюджету.
  Звільняються від плати за харчування:
         - діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування;
         - діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних групах;
         - діти з інвалідністю;
         - діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;
         - діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
         - діти батьків або осіб, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал, з урахуванням індексу зростання цін, не перевищував прожиткового (гарантованого) мінімуму;
- діти, батьки яких мобілізовані для участі у проведенні антитерористичної операції, дітей, батьки яких відряджені для виконання бойових завдань у зону проведення антитерористичної операції - на час відрядження після надання відповідної довідки, дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції, дітей, які прибули з території АРК, м. Севастополь, Донецької та Луганської областей.
     Зменшено на 50% розмір плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для батьків, які мають троє і більше дітей.
      Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:  анкетування, батьківські збори, індивідуальні та групові консультації, участь у святах, дні відкритих дверей. У кожній групі з початком навчального року були оформлені батьківські куточки в яких постійно змінювався інформаційний матеріал. Спільно з батьками практикувалися дні відкритих дверей, батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, в кожній групі , кожен день вивішується меню. У цьому році батьки активно відвідували усі свята, причому їхні пропозиції та побажання щодо сценарію обов’язково враховувались. Участь у спільних святах, участь в конкурсах та виставках закладу, днів відкритих дверей сприяла зацікавленості батьків до роботи з їх дітьми у дошкільному закладі. Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами.
      Одним із напрямків роботи керівника є робота зі зверненнями громадян.
      Протягом звітного періоду діяльність дошкільного закладу була спрямована на виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», на реалізацію і виконання вимог Конституції і законів України, чинного законодавства України. Адміністрація закладу розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян. Робота із зверненнями громадян проводиться відповідно до вимог діючого законодавства, якість та ефективність роботи з даного напрямку забезпечується виконанням положень нормативно-правового забезпечення.
     Роботу по зверненням громадян та діловодства по зверненню громадян в дошкільному закладі організовує його директор. Для забезпечення кваліфікованого, об’єктивного розгляду звернень громадян, оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, з метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення прав і інтересів громадян, вдосконалення роботи дошкільного закладу двічі на рік аналізується та узагальнюється робота зі зверненнями громадян. Результати аналізу та узагальнення розглядаються на нарадах. Переважають звернення громадян щодо працевлаштування. Скарги на роботу закладу не надходили.
Всі звернення були зареєстровані. Надавались обґрунтовані відповіді на звернення громадян, без порушень строків установлених законодавством. Інформація з даного питання розміщена на офіційному веб-сайті навчального закладу у розділі «Зворотній зв'язок» та на стенді ДНЗ. Є графік особистого прийому керівника.
      Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу і тому   ми регулярно вносимо на сайт закладу новини про життя закладу,, інформацію про зміцнення матеріальної бази, а також всю інформацію, яка цікавить батьків наших вихованців.
    За звітний період скарги на роботу працівників закладу від батьків не надходили. Аналіз звернень свідчить, що майже всі питання, які порушуються батьками стосуються створення належних умов перебування дітей в дошкільному закладі. Батьківські запити, пропозиції обов’язково розглядаються на засіданнях батьківського комітету, нарадах при завідуючій.
      Протягом року заклад співпрацював закладу з Дитячою поліклінікою, Держпродспоживслужбою, СЕС, службою охорони праці, управліннямДСНС України в Сумській області.
       Все позитивне, що відбулося у закладі протягом року є заслугою кожного працівника і  колективу в цілому, а також  батьків. Хочу подякувати батькам за активну участь у житті садочка, небайдуже ставлення до наших нагальних проблем.
       Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.