Скористайтеся порадою Що має знати дитина при вступі до школи

                     Що повинен знати дитина при вступі до школи 

                                                           Что должен знать ребенок при поступлении в школу

Щоб ваша дитина не підкачав на співбесіді, давайте з'ясуємо, що повинен знати дитина при вступі до школи.

Ім'я, по батькові, прізвище та свою адресу дитина знає вже у віці від 6 до 7 років. Тому цей пункт буде виконано без запинок.

Крім простих знань, ваша дитина повинна також:

— відрізняти літери від звуків, голосні звуки від приголосних;

— знайти потрібну букву в запропонованому слові;

— підібрати слова на задану букву;

— розділяти слова на склади;

— читати пропозиції з 4-6 слів і розуміти зміст прочитаного;

— правильно тримати ручку під час письма;

— обводити малюнок по контуру;

— домальовувати симетричний малюнок;

— акуратно зафарбовувати малюнок;

— копіювати геометричні малюнки з зразка;

— рахувати до 20 в прямому і зворотному напрямку.

Це коло питань, які задаються на співбесіді.

А крім цих знань, що ще повинен вміти дитина перед школою?

— точно копіювати прості візерунки;

— визначати предмети за поняттями більше-менше -равно;

— виконувати нескладні арифметичні дії (додавати і віднімати одиницю);

— складати нескладні аплікації з геометричних фігур;

— порівнювати предмети за трьома вимірами;

— вміти ділити предмети на рівні частини;

— складати аркуш паперу гармошкою;

— робити з паперу нескладні фігурки (кораблик);

— писати графічні диктанти (точка, клітинка, хвиляста лінія, клітина вліво, клітина вправо, клітина вгору, клітина вниз).

Сподіваюся, рекомендації, викладені в даній статті , допоможуть зорієнтуватися в питанні, що необхідно знати і вміти дитині перед школою.


Мовленнєвий розвиток Що має знати дитина при вступі до школи      До 6-7 років мова дитини повинна бути зв'язаною і логічною, з багатим словниковим запасом. Вона повинна правильно чути звуки й правильно їх вимовляти. Розвиток мовлення - одна з основних умов успішного оволодіння письмом та читанням. Дитина що вступає до школи мусить мати наступні навички щодо мовлення:
 • складати коротку розповідь по картинках;
 • переказувати казку або мультфільм;
 • читати напам’ять віршики;
 • співати пісеньки;
 • проговорювати скоромовки, використовувати у мовленні приказки, прислів’я;
 • здійснювати звуковий аналіз слів;
 • помічати неправильну вимову в себе та в інших;
 • виконувати вправи на словотворення;
 • визначати місце звуку в слові;
 • знаходити слова з певними звуками;
 • ділити слова на склади.
 
    
 

Пам’ять та уява Що має знати дитина при вступі до школи Память та уява
     Успіхи дитини дуже залежать від її пам'яті. Пам'ять маленької дитини дуже добра, але вона образна та мимовільна, тобто вона запам'ятовує те, що було цікаве. Дитина не ставить перед собою завдання: мені треба запам'ятати цей вірш. У школі дитині доведеться запам'ятовувати більші обсяги інформації. Вона повинна запам'ятати не те, що цікаво, а те, що потрібно, та ще й стільки, скільки потрібно. Пам'ять потрібно розвивати завчасно.              
     Також велику роль у засвоєнні шкільних знань грає уява. Слухаючи пояснення вчителя, дитина повинна уявляти ситуації, з якими вона не зустрічалася у своєму житті, представляти образи, що не існують у дійсності.
Дитини що вступає до школи має:
запам'ятовувати 7 з 10-ти слів на слух;
запам'ятовувати 5 чисел підряд;
запам'ятовувати 6-8 картинок протягом 1-2 хв.;
уміти розказати на пам'ять декілька віршів;
уміти переказувати казки та розповіді;
уміти порівнювати два зображення по пам'яті;
домальовувати незакінчене зображення, доповнивши його деталями;
самостійно скласти невелику казку чи історію на задану тему.
   
       
    
 

Логіка та мислення Що має знати дитина при вступі до школи      Без здатності до самостійного мислення навряд чи можливий інтелектуальний розвиток дитини. Вже у 1-му класі Ваша дитина буде вирішувати завдання, які вимагатимуть від неї не просто дій за аналогією (копіювання дій вчителя), а і потребують можливість для "розумового прориву". Тому вона мусить мати навички логічного мислення відповідно до свого віку.
     При вступі до школи дитина має уміти: міркувати; виділяти головне; аналізувати різні факти і точки зору; зіставляти і порівнювати їх; ставити питання і намагатися самостійно шукати відповіді на них; порівнювати "більше", "менше" чи "дорівнює";
називати різницю двох фігур різної форми; порівнювати за величиною 7 – 10 предметів однакової форми; визначати числові закономірності; сортувати та розподіляти предмети у запропонованому ряду слів, чисел, предметів; визначати зайвий предмет серед групи;
класифікувати предмети по одній чи більше ознакам (одяг, взуття, посуд і т.п. );
Може розділити складні фігури на декілька більш простих.

Математичні навички та вміння Що має знати дитина при вступі до школи      Від дитини, що почала вивчати основи математики, вимагається високий рівень концентрації, неабияке розумове напруження, вміння узагальнювати і абстрактно мислити. Дуже важливо щоб у дитини, котра йде до 1-го класу вже були певні навички з математики:   
Лічити предмети, розташовані хаотично, по колу, лічити групами (парами, трійками, п'ятірками), називати числа по порядку від будь-якого числа (у межах 20 зліва — направо або справа — наліво); виконувати дії додавання і віднімання, розв'язувати арифметичні задачі і приклади, користуючись картками з цифрами і знаками (в межах 10).
Позначати кількість відповідною цифрою.
Знати склад числа, у межах десяти.
Порівнювати числа, встановлювати рівність з нерівності;
Ділити предмети, геометричні фігури на 2, 4 рівні частини, порівнювати ціле і частини, знаходити частину від цілого.
Визначати рівність і нерівність предметів незалежно від їх зовнішнього вигляду.
Групувати та класифікувати предмети.
Уміти порівнювати предмети за довжиною, шириною, висотою, товщиною.
Знати що геометричні фігури можна умовно поділити на дві групи: площинні (круг, квадрат, прямокутник, чотирикутник) і об'ємні (куб, куля, циліндр).
Визначати форму предметів за допомогою геометричної фігури як еталона (м'яч, кавун — схожі на кулю, косинка — на трикутник і т.д.).
Орієнтуватися в просторі відносно себе та інших об'єктів; визначати словом розміщення предметів відносно себе та положення предметів відносно один одного, напрям за допомогою плану-схеми.
Послідовно називати дні тижня, знати, який день був учора, який сьогодні, який буде завтра.
Диференціювати поняття: зараз, згодом, раніше, пізніше.
Розрізняти розташування предметів у просторі (зверху, внизу, ліворуч, праворуч, попереду, посередині, тощо). Користуватись планом-схемою. Орієнтуватися на аркуші паперу, сторінці зошита, книги.
 
     

Навколишній світ Що має знати дитина при вступі до школи Навколишній світ
     Навколишній світ це те, що нас оточує, що навколо нас. Це - різні істоти і предмети, тварини, небо, хмари, дерева, будинки, люди і ми самі теж. Діти сприймають навколишній світ не так як дорослі і це вже доказано вченими. Але коли дитина вступає до школи вона повинна мати певні знання та уявлення про навколишній світ.
     Дитина 6-7 років, вступаючи до школи, має уміти відповісти на наступні запитання:
Назви своє повне ім'я. (Прізвище, ім'я, по-батькові )
Скільки тобі років? (Мені ... років)
Назви дату свого народження. (Я народи(в,ла)ся число, місяць, рік)
Назви ім'я та по батькові твоєї мами, тата.
Де й ким працюють мама, тато?
Чи є в тебе брат або сестра? Скільки їм років? Старші вони за тебе чи молодші?
Як називається країна, у якій ти живеш?
У якому місті ти живеш?
Назви свою домашню адресу.
Які ти знаєш міста й країни?
Чим відрізняється місто від села?
Чи подобається тобі вчитися?
Чи хочеш ти ходити до школу? Чому?
Чим займаються діти у школі ?
Для чого у школі дзвонить дзвіночок ?
Що буває дерев'яним, скляним, металевим, пластмасовим?
Що буває м'яким, твердим, сипучим, гладеньким, рідким, гострим?
Які ти знаєш ріки?
Чим відрізняється ріка від озера?
... та інші подібні запитання