Загальна інформація
про кадрове забезпечення педагогічних працівників у 2021 - 2022 н.р.

(кількісні показники)
 
Педагогічні працівники Необхідна кількість, осіб Фактична кількість, осіб Відсоток потреби Мають відповідну освіту/кваліфікацію Працюють у закладі за сумісництвом Залучені на інших договірних умовах
15 15 15 100 % 15 - -