Інформація
           про кількість дітей у групах та наявність вільних місць на 2021-2022 навчальний рік 
                                           у ДНЗ «Ластівка» станом на 18/10/2021

 
 
Вікова група
Кількість дітей Кількість вільних місць
група раннього віку (1-3р)
"Малинка"
20 -
група молодшого дошкільгного віку (3-4 р) "Суничка" 15  5
 група молодшого дошкільного віку (3-4р) "Вишенька" 16  4
група середнього дошкільного віку (4-5р) "Калинка" 22  -
група старшого дошкільного віку (5-6 років) "Яблучко" 32  -
Спеціальні групи: -  -
Санаторна група -  -
 
Фактична кількість осіб, які виховуються в закладі  станом на 20.09.2021 р. – 105 д.
Кількість місць - 44.
 
 
ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 
ПІД ЧАС ВІДВІДУВАННЯ ДИТИНОЮ ЗАКЛАДУ
ПРОСИМО ВАС ДОТРИМУВАТИСЯ ТАКИХ ПРАВИЛ
:

1. Своєчасно приводити дитину до дошкільного закладу - з 06.30 до 8.00 та забирати до 18.30.
2. Якщо Ви привели дитину після 8.00, Вам слід дочекатися, коли діти вашої групи повернуться з ранкової гімнастики і передати дитину вихователю. Неприпустимо залишати дитину саму у приймальній кімнаті групи.
3. Приводити в ДНЗ здорову дитину, повідомляти вихователя про її самопочуття вдома.
4. Своєчасно повідомляти адміністрацію закладу про хворобу дитини та інші причини її відсутності в ДНЗ за телефоном 2-60-74
5. Якщо під час ранкового прийому в ДНЗ у дитини виявлено ознаки хвороби, батьки зобов'язані звернутися до лікаря за консультацією або медичною допомогою.
6. Батьки, або особи, що за їх дорученням приводять дитину в дошкільний заклад, мають передати дитину вихователю або тому працівникові, який приймає дітей в цей час. Неприпустимо відправляти дитину в дошкільний заклад саму, без супроводу дорослого. Увечері вихователь зобов'язаний передати дитину батькам або іншій особі, що прийшла за їх дорученням.
7. Вам варто заздалегідь домовитися з вихователем щодо осіб, яким Ви доручаєте забрати дитину з дошкільного закладу.
Таке доручення оформляється ПИСЬМОВО.
8. Вихователь не має права віддавати дітей з дошкільного закладу  НЕПОВНОЛІТНІМ ДІТЯМ, ДОРОСЛИМ У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ.
9. Своєчасно вносити плату за харчування дитини у дитсадку (не пізніше 20-го числа).

Ми працюємо для ваших дітей!


 
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
     Правила поведінки здобувача освіти в ДНЗ базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України та рішеннях органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.
     Здобувачі освіти в ДНЗ, вихованці, повинні дотримуватись таких правил:
-Приходити вчасно в дитячий садок.
-Вітатися з усіма працівниками ДНЗ.
-У всьому слухатися вихователя.
-Якщо щось болить, то обов’язково про це сказати вихователю.
-Берегти іграшки, майно та книги.
-На прогулянці не бруднити одяг.
-В групі голосно не кричати та не бігати.
-Не ходити в  вологому одязі.
-Не ображати дітей зі своєї групи.
-Слідкувати за станом свого одягу.
-Мати особисті носові хустинки.
-Дотримуватися вимог безпеки.
-Акуратно вішати одяг в свою шафку.

Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.
2. Батьки здобувачів освіти мають право:- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
- звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і  результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.
5. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

 
 

                                                                                                                           
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
 
17.04.2019                                                                                                                м. Охтирка                                                                                      № 36
 
Про електронну реєстрацію та зарахування
дітей дошкільного віку до закладів    
дошкільної освіти м. Охтирка
 
     З метою створення умов для розвитку закладів дошкільної освіти, забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей, вільного доступу до інформації про облік дітей дошкільного віку для влаштування у заклади дошкільної освіти міста відповідно до підпункту 4 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 18, 19 Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Затвердити Положення про електронну реєстрацію та зарахування дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти міста Охтирки (далі Положення), що додається.
2. Визначити Центр надання адміністративних послуг Охтирської міської ради відповідальним за прийом заяв від батьків (або осіб, які їх замінюють) для внесення даних дитини до електронного реєстру та видачу результатів опрацьованих заяв.
3. Визначити відділ освіти Охтирської міської ради відповідальним за ведення електронної реєстрації дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти міста.
4. Установити право на позачергове зарахування до закладу дошкільної освіти без реєстрації наступним категоріям дітей: діти загиблих учасників АТО/ООС, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти внутрішньо переміщених осіб.
5. Установити право на першочергове зарахування до закладу дошкільної освіти наступним категоріям дітей: діти, які зареєстровані в межах території обслуговування закладу освіти, є рідними братами/сестрами дітей, які вже здобувають освіту в цьому закладі.
6. Заявникам, які бажають надати дані дитини для внесення до Реєстру дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти та зарахувати дітей у заклади дошкільної освіти, керівникам закладів дошкільної освіти, відділу освіти Охтирської міської ради, Центру надання адміністративних послуг Охтирської міської ради дотримуватися вимог даного Положення.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Коваленко Т.М.
 
Міський голова                                                                                                                                    І. АЛЄКСЄЄВ
 
Виконуючий обов’язки
керуючого справами виконавчого
комітету                                                                                                                                                О. БОНДАРЕНКО

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                                  Рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                                                                  17.04.2019 № 36
 
Положення
 
про електронну реєстрацію та зарахування дітей
дошкільного віку до закладів дошкільної освіти міста Охтирки

 
1. Загальні положення
 
1.1. Положення про електронну реєстрацію та зарахування дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти м. Охтирка (далі – Положення) розроблене відповідно до законодавства України та визначає порядок електронної реєстрації дітей дошкільного віку та зарахування їх до закладів дошкільної освіти м. Охтирка.
1.2. Електронна реєстрація дітей дошкільного віку для влаштування до закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО), що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Охтирка, здійснюється з метою:
 забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти;
 забезпечення рівності умов зарахування кожної дитини до ЗДО;
 здійснення обліку дітей, які потребують забезпечення місцями в ЗДО м. Охтирка;
 запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей дошкільного віку в ЗДО.
1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 міський електронний реєстр дітей дошкільного віку для зарахування до ЗДО (далі – Реєстр) – єдина електронна автоматизована база даних, що містить відомості про дітей, які потребують забезпечення місцями в ЗДО міста, та передбачає їх обробку й захист від несанкціонованого доступу;
 реєстратор – відповідальна особа відділу освіти Охтирської міської ради, яка здійснює внесення даних до Реєстру, вносить зміни до Реєстру, що впливають на зміну статусу заявки, готує направлення на зарахування до ЗДО, забезпечує збереження та захист інформації, що міститься у Реєстрі;
 адміністратор – відповідальна особа центру надання адміністративних послуг Охтирської міської ради, яка приймає заяву, передає її реєстратору, повідомляє про внесення до Реєстру даних дитини, надає консультаційну допомогу батькам (особам, які їх замінюють), повідомляє про зміну статусу заявки, видає направлення батькам (особам, що їх замінюють) для зарахування дитини до ЗДО, забезпечує збереження та захист інформації, що міститься у заяві та направленні;
 заявник – батьки (особи, які їх замінюють), які виявили бажання внести дані своєї дитини до Реєстру.
1.4. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право на вільний доступ до інформації щодо наявності вільних місць у ЗДО.
 
2. Порядок реєстрації дітей в Реєстрі
 
2.1. Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ЗДО, є обов’язковою умовою зарахування дитини до ЗДО, крім випадків позачергового зарахування.
2.2. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється в інформаційній системі управління освітою (далі ІСУО) в розділі «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади» батьками (особами, які їх замінюють), реєстратором на підставі заяви, поданої батьками (особами, які їх замінюють) адміністратору.
2.3. При поданні заяви заявник заповнює форму (додаток 1) при наявності оригіналів документів, що підтверджують надану ним інформацію. При поданні заяви заявник автоматично надає згоду на обробку персональних даних.
2.4. Заявник може обрати лише один заклад дошкільної освіти для реєстрації своєї дитини.
2.5. Заява адміністратором передається реєстратору не пізніше наступного робочого дня після її отримання.
2.6. Реєстратор вносить дані дитини до Реєстру. Якщо заявлена дитина вже зареєстрована в Реєстрі, реєстратор про виявлення зазначеної інформації повідомляє адміністратора не пізніше наступного робочого дня. Адміністратор, в свою чергу, про відмову в реєстрації повідомляє заявника.
2.7. Після успішної реєстрації присвоюється номер заявки в Реєстрі відповідно до дати й часу подання та автоматично встановлюється статус «Зареєстровано в черзі».
2.8. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється автоматично в порядку черговості за віковою групою кожного ЗДО при
внесенні відомостей про дитину. Черговість встановлюється з урахуванням пільг, визначених системою ІСУО. Дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.
2.9. Вилучення відомостей про дитину з Реєстру здійснюється реєстратором або заявником якщо він здійснював реєстрацію самостійно на підставі наказу директора ЗДО про зарахування дитини.
2.10. Заявник має право самостійно вилучити відомості про дитину із Реєстру через систему реєстрації, у такому разі реєстратор не відповідає за збереження даних цієї заявки і відновленню вона не підлягає. Заявник повинен самостійно потурбуватись про збереження логіну і паролю для доступу до кабінету керування власними заявками.

 
3. Порядок зарахування дітей до закладу дошкільної освіти
 
3.1. Прийом дітей до ЗДО здійснюється керівником на підставі направлення, виданого адміністратором відповідно до електронної черги, що в подальшому зберігається в особовій справі дитини в ЗДО. 
3.2. Зарахування дітей до ЗДО здійснюється керівником ЗДО відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад (зі змінами) на підставі направлення, виданого адміністратором, заяви батьків або осіб, які їх
замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, довідки лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
3.3. Прийом дітей до груп компенсуючого типу та інклюзивних здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення про дошкільний
навчальний заклад (зі змінами) при наявності висновку інклюзивно-ресурсного центру, або заключення лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення, виданого адміністратором, пакету документів, відповідно до п. 3.2. цього рішення, індивідуальної програми реабілітації для дітей з інвалідністю та довідки про щеплення.
3.4. Позачергово зараховуються до ЗДО наступні категорії:
 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 діти з родин внутрішньо-переміщених осіб;
 діти загиблих учасників АТО/ООС.
3.5. Першочергове право на влаштування дітей у дошкільний навчальний заклад мають наступні категорії:
 діти військовослужбовців;
 діти військовослужбовців військової прокуратури;
 діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
 діти, які зареєстровані в межах території обслуговування закладу освіти;
 діти, які є рідними братами/сестрами дітей, які вже здобувають освіту в цьому закладі.
3.6. Право на зарахування на вільні місця до ЗДО мають діти, які зареєстровані на території м. Охтирка.
3.7. Зарахування до ЗДО дітей, які зареєстровані в інших територіальних громадах здійснюється, виключно при наявності вільних місць,
у випадку укладення угод про здійснення міжбюджетних трансфертів між Охтирською міською радою та територіальною громадою, де зареєстрована дитина.
3.8. Керівник несе персональну відповідальність за дотримання вимог зарахування дітей до ЗДО.
3.9. Підготовку направлень на зарахування дітей:
 у групи, що формуються на 01 вересня у ЗДО, здійснює відділ освіти Охтирської міської ради згідно з електронною чергою з 01 червня по 31 серпня;
 в інші вікові групи, виключно при наявності вільних місць, – протягом року.
3.10. Реєстратор повідомляє адміністратору прізвища дітей, які претендують на видачу направлення згідно з черговістю в Реєстрі.
3.11. Заявнику адміністратор протягом доби надсилає на заявлену електронну адресу або телефон повідомлення, про появу вільного місця та можливість зарахування дитини в ЗДО, про що робиться відмітка в журналі.
3.12. У десятиденний термін заявник повинен повідомити адміністратора про рішення, прийняте ним стосовно зарахування дитини до ЗДО (додаток 2).
3.13. Заявник, який погоджується на зарахування до ЗДО, пред’являє адміністратору документи, що підтверджують особу та вказану в заяві інформацію. У випадку невідповідності даних, вказаних у заяві, з даними пред’явлених документів направлення анулюється, про що адміністратор повідомляє реєстратору і заявка видаляється з Реєстру. Якщо дані відповідають
вказаним, реєстратор готує направлення на зарахування до ЗДО. Статус заявки в черзі переводиться у розділ «Видано направлення».
3.14. У випадку відмови заявника на отримання направлення на зарахування до ЗДО, за його рішенням заявка може бути відкладена до дати, визначеної заявником, або видалена з Реєстру.
3.15. Якщо заявник не відреагував на отримане повідомлення про можливість зарахування до ЗДО, заявка видаляється реєстратором із Реєстру.
3.16. Повідомлення про рішення, прийняте заявником стосовно зарахування дитини до ЗДО адміністратор передає реєстратору не пізніше наступного дня з дати його отримання.
3.17. Реєстратор 28 числа кожного місяця надає адміністратору інформацію про наявність вільних місць у ЗДО за формою (додаток 3), список дітей, що не отримали направлення, але можуть бути зарахованими у поточному році до інших ЗДО, відповідно до черговості.
3.18. Про наявність вільних місць інформація висвітлюється на сайті відділу освіти та Охтирської міської ради.
3.19. У разі згоди на зарахування дитини до іншого ЗДО у поточному році заявник подає заяву на внесення даних до Реєстру.
3.20. Після проведеної перереєстрації адміністратор видає направлення на зарахування до ЗДО.
3.21. У разі відмови заявника від іншого запропонованого ЗДО, заявка залишається в Реєстрі до моменту вивільнення місця.
3.22. Видача направлень на зарахування до груп компенсуючого типу та інклюзивних груп у ЗДО дітям, які зареєстровані на території інших територіальних громад, здійснюється на умовах п. 3.7 цього Положення.
3.23. Керівники ЗДО зобов’язані не пізніше наступного робочого дня інформувати відділ освіти Охтирської міської ради про зарахування/відрахування дітей та вивільнені місця, оперативно висвітлювати інформацію на сайтах закладів про кількість дітей у групах та наявність вільних місць у день змін, що відбулися (зарахування/відрахування).
3.24. При зарахуванні дитини до ЗДО в Реєстр вноситься відповідна інформація. Статус заявки автоматично змінюється на «Зараховано» та відбувається зняття з черги.
3.25. Термін дії направлення становить 30 календарних днів з дати його реєстрації реєстратором. Якщо протягом 30 календарних днів дитина не зараховується до ЗДО, направлення вважається анульованим а дані дитини вилучаються з Реєстру.
3.26. Батьки (особи, які їх замінюють) дітей, які мають право на позачергове зарахування, звертаються до адміністратора із заявою про
зарахування дитини до ЗДО (додаток 4). Для подачі заяви необхідно мати документи, що підтверджують інформацію, вказану в заяві.
3.27. Адміністратор передає заяву реєстратору не пізніше наступного робочого дня після її прийняття.
3.28. Відділ освіти Охтирської міської ради готує направлення за зразком, визначеним у системі ІСУО, та передає його адміністратору не пізніше наступного робочого дня, для видачі його заявнику.
3.29. У разі, якщо у батьків за будь-яких умов виникає необхідність переведення дитини з одного ЗДО до іншого ЗДО, застосовується механізм зарахування дитини, визначений Розділом 3 даного Положення.
3.30. Керівники ЗДО несуть персональну відповідальність за достовірність інформації, наданої до відділу освіти Охтирської міської ради
щодо фактичної кількості дітей, комплектування вікових груп та рух дітей протягом навчального року.
3.31. Моніторинг щодо комплектації груп, дотримання Положення про міську електронну реєстрацію та зарахування дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти міста Охтирки здійснює відділ освіти Охтирської міської ради та заступник міського голови згідно розподілу обов’язків.

 
4. Забезпечення доступу до Реєстру
 
4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має відділ освіти Охтирської міської ради та Центр надання адміністративних послуг Охтирської міської ради, які використовують персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень та несуть відповідальність за внесення, збереження та захист персональних даних заявника.
4.2. Доступ до електронної бази даних здійснюється через інформаційну систему ІСУО. Усі персональні дані заявників є закриті від публічного доступу.
4.3. Доступ заявників до даних Реєстру у випадку їх самостійної реєстрації можливий через логін та пароль, що автоматично надсилається системою на електронну пошту заявника.


Виконуючий обов’язки
керуючого справами виконавчого
комітету                                                                                                                                                                                О. БОНДАРЕНКО

 

 


 
Покрокова інструкція
запису дитини до дошкільного навчального закладу батьками через систему ІСУО
 
Уніфікована система електронної реєстрації дітей дошкільного віку – система реєстрації, що створюється за єдиними правилами та вимогами і містить інформацію персональних даних дітей дошкільного віку, які стоять на черзі на зарахування, зараховані та відвідують дошкільний навчальний заклад.
Система електронної реєстрації дітей дошкільного віку створюється з дотриманням основних засад:
 • Законність, пріоритет права на дошкільну освіту;
 • Достовірність відомостей;
 • Постійність;
 • Публічний характер;
 • Поновлювальність відомостей;
 • Захищеність.
Інформація при занесенні до електронної реєстрації дітей має включати такі дані:
1. Повна назва одного дошкільного навчального закладу, що обрали батьки або особи, що їх замінюють;
2. Прізвище, ім’я, по батькові дитини;
3. Дата народження дитини (число, місяць, рік), або кількість повних років станом на 1 вересня;
4. Бажаний рік зарахування до дошкільного навчального закладу;
5. Прізвище, ім’я, по батькові батьків (мама або тато), або осіб, що їх замінюють, контактний телефон, е-mail (за наявності).
6. При наявності пільг зазначити документи, що їх підтверджують.
  • Дані необхідно вносити українською мовою, згідно з свідоцтвом про народження дитини.
  • Подавати заявку можна лише в один дошкільний навчальний заклад.
  • Для підтвердження інформації, зазначеної в заяві, необхідно протягом 10 днів з подання заяви звернутися до дошкільного навчального закладу з оригіналом (копією) свідоцтва про народження дитини, документа, що підтверджує наявність пільг, або прикріпити до заяви скан-копії вище вказаних документів, натиснувши кнопку «Вибрати файл».
  • Заява буде відхилена у разі невідповідності її за змістом оригіналам документів.
Шановні батьки!
             При відсутності  у Вас доступу до мережі Інтернет записати дитину до дошкільного навчального закладу, здійснити електронну реєстрацію дитини до дошкільного навчального закладу можна безпосередньо у дошкільному навчальному закладі, який Ви обрали за бажанням. При собі необхідно мати свідоцтво про народження дитини, паспорт.
 

Подання заявки на вступ до дошкільного навчального закладу.
Занесення інформації про дитину.

 
Порядок кроків Покрокові дії Зміст запису
1.       Зайти в Інтернет, у розділі «Пошук» написати «Електронна реєстрація дітей в дошкільні навчальні заклади»
або за посиланням https://reg.isuo.org/preschools
 
2.       Натиснути кнопку «Реєстрація» Пройти шлях реєстрації
3.       Обрати логін та пароль (самостійно), вказати свою електронну адресу  
4.       Обрати поле «Населений пункт» Вибрати свій населений пункт (м. Охтирка)
5.       Обрати поле «ДНЗ» Вибрати бажаний дошкільний навчальний заклад
6.       Обрати поле «Бажаний рік зарахування» Вказати рік зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад
7.       Натиснути кнопку «Докладніше» Можна проглянути всю інформацію про дошкільний навчальний заклад
8.       Натиснути кнопку «Подати заявку на вступ» Подати заявку на зарахування дитини в бажаний дошкільний навчальний заклад
9.       Натиснути кнопку «Нова заявка». Поля, виділені напівжирним, обов’язкові для заповнення Внести інформацію про дитину
10.   Обрати поле «Тип» Внести дані про батьків, вибрати чиї дані будуть вноситися (мама, тато або опікун), вказати прізвище, ім’я, по батькові, адресу проживання та реєстрації, контактний телефон
11.    Обрати поле «Диспансерний облік» Зробити запис, якщо дитина перебуває на диспансерному обліку
12.   Обрати закладку «Пільги» Якщо дитина має право на пільги при зарахуванні до дошкільного навчального закладу (перелік категорій пільг), зазначте «так» та вкажіть документ, що підтверджує право на пільги та прикріпіть  його скан-копію.
13.   Після занесення усіх даних натисніть кнопку «Зберегти»

 

14.   Закладка «Мої заявки» Стежте за статусом Вашої заявки та ходом електронної черги
 
Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється директором (завідувачем) протягом календарного року на підставі
- заяви батьків або осіб, які їх замінюють,
- медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,
- свідоцтва про народження,
- наявної реєстрації в електронній черзі на сайті ISUO.

Відрахування дитини з дошкільного закладу здійснюється:
- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі даного типу;
- у разі відсутності плати за харчування дитини протягом двох місяців без поважних причин.