Методична робота – це спеціальний комплекс взаємопов'язаних практичних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, їх безперервну та професійно-методичну освіту, яка зорієнтована в кінцевому результаті на підвищення рівня освіченості, розвинутості і вихованості. 
Картинки по запросу "картинка методична робота в днз"
                       
Методична робота в дошкульному навчальному закладі повинна відповідати наступним правилам:

- організована нестандартно, яскраво, жваво, цікаво, з урахуванням індивідуальних запитів і можливостей педагогів; 
- приносить вихователям відчутну практичну допомогу, тобто має безпосередній вихід; 
- позначається на рівні підготовленості вихованців; 
- задовольняє духовні, естетичні, моральні та інші запити педагога; 
- постійно користується увагою адміністрації: стимулюється, контролюється, враховується при підбитті підсумків; 
- створює умови для виникнення людських контактів і творчого спілкування з колегами, об’єднує спрямованістю до загальної мети.

                                                         ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу "картинка методична робота в днз"

Пріоритети розвитку методичної роботи дошкільного закладу :

- диференційоване навчання й розвиток педагогічних кадрів, підвищення їх кваліфікації;
- активне формування інноваційного потенціалу, професійної мотивації;
- формування, виявлення, вивчення та впровадження найбільш цінного перспективного досвіду педагогічної діяльності;
- підготовка методичного забезпечення для здійснення освітнього процесу;
- формування готовності до професійного самовдосконалення.


Мета методичної роботи:

      Удосконалення системи безперервної освіти педагогічних кадрів, вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності, організація моніторингу якості освіти відповідно до Державних стандартів, запровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу.

Напрями методичної роботи:

- підвищення соціально-психологічної культури педкадрів;
- удосконалення педагогічної майстерності;
- сприяння в опануванні світової та національної, мовної й побутової культури;
- розвиток спеціальних умінь і навичок.


Головними завданнями діяльності методичної роботи ДНЗ є: 
                                                                                                  ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу "картинка методична робота в днз"

- підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;
- вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;
- сприяння в опануванні світовою, національною, побутовою культурою.
- підтримка ділового тонусу педагогів;
- стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;
- створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання
- оптимізація системи мотивації педагогів до підвищення фахової майстерності та узагальнення власного педагогічного досвіду;


Принципи методичної роботи:

- педагогічна співпраця з педагогом.
- робота в режимі довіри, доброзичливості.
- творча атмосфера, стимулювання творчої активності.
- принцип допоміжно-регулювального контролю.
- надання вихователю права вибору.
- системність методичних заходів.
- принцип «Я-повідомлень» у спілкуванні.
- систематична допомога.
- випереджуючий характер методичної роботи


Результат методичної роботи:

становлення індивідуальної авторської, якісної системи педагогічної діяльності, коли кожний педагог охоплений увагою методиста, разом з ним моделює, планує діяльність, одержує позитивні результати.

                                                                          ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу "картинка методична робота в днз"