ЗРАЗОК
Заяви від батьків дитини (або особи, що їх замінює), або педагога, який став об’єктом булінгу (цькування) з боку іншої особи


                                                                             
     Комісії                
                                                                                                          з розгляду питань булінгу                                                                                   (цькування)
                                                                                                        
Директору М.ГОНЧАРЕНКО


_______________________
(ПІБ)
Домашня адреса_________
_______________________
м.т.____________________

Заява

Я, ____________________, повідомляю про випадок, що стався з моєю дитиною, вихованцем (вихованкою) групи №___ або зі мною (назва посади).
Детальний опис ситуації (зокрема: що відбулося, як часто вона трапляється та настільки довго триває): ________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Прошу провести розслідування ситуації, що склалася.


Дата                                                                   Підпис                  Картинки по запросу "КАРТИНКА БУЛІНГ"