СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ
     Система управління Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Ластівка» відповідає ст. 24 Закону України «Про освіту», ст. 20 Закону України «про дошкільну освіту»  та Статуту закладу (затверджений рішенням Охтирської міської ради від 09.11.2018 № 1347-МР).
Управління Охтирським ДНЗ «Ластівка» в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:
1) засновник – засновником  Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Ластівка» є територіальна громада в особі Охтирської міської ради Сумської області через уповноважений орган (відділ освіти Охтирської міської ради). Органом, до сфери управління якого входить заклад, є виконавчий комітет Охтирської міської ради.
2) керівник закладу освіти – директор дошкільного навчального закладу Гончаренко Марина Віталіївна. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє керівництво закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу.
3)   колегіальний постійно діючий орган управління закладом –  педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом України «Про освіту» і Статутом закладу. Керівник закладу є головою педагогічної ради.
4) вищий колегіальний орган громадського самоврядування – загальні збори (конференція колективу закладу, що скликається не менше одного разу на рік).
5) колегіальний орган громадського самоврядування – рада закладу.
6) у закладі діють:
– органи батьківського самоврядування.