І РОЗДІЛ
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2019-2020 н.р.
 
 1. Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад
    Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ластівка» підпорядковується відділу освіти Охтирської міської ради та здійснює свою діяльність відповідно до:
- Конституції України,
- Закону України «Про освіту»,
- Закону «Про дошкільну освіту»,
- Статуту ДНЗ,
- Освітньої програми;
- Програми розвитку,
- Базового компоненту дошкільної освіти та керується низкою нормативно-правових документів.
  Життєдіяльність дітей здійснювалася за таким програмами,  які затверджені на педагогічній раді від 31.08.2019 року протокол №1:
 1. комплексні освітні програми:
- програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (Кононко О.Л.);
     - програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (Гавриш Н.В. та ін.);
2)  парціальні освітні програми:
    -  «Казкова фізкультура» (Єфименко М.М.);
    -  «Скарбниця моралі» (Лохвицька Л.В.);
    - «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (Лохвицька Л.В.).
Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу  педагоги користуються переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році. 
         
 
Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 5
        ранній вік 1
        дошкільний вік з них:
        молодший дошкільний вік(4-й р.ж.) 
        середній дошкільний вік(5-й р.ж.)
        старший дошкільний вік(6-й р.ж.)
4
1
1
2
3. Режим роботи груп:  
12 годин  
10,5 годин  
9 годин  
4. Кількість вихованців 118
5. Кількість працівників усього 30
педагогічний персонал 14
медичний персонал 1
обслуговуючий персонал 15
 
         
 
 Освітньо-виховний процес здійснювався відповідно до завдань Базового компонента дошкільної освіти та Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
    Адміністрація закладу постійно опікувалася питаннями фахового зростання працівників, психологічного мікроклімату в колективі, тому якісний склад педагогічних працівників протягом року залишився сталим). За наслідками атестації вихователь Курнєва О.М.,  відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», практичний психолог Бойко І.Б., відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст», вихователю Шевченко Годун Н.С., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», вихователю-методисту Кулініч Л.І., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
Якісний склад педагогічних кадрів
Всього педкадрів – 14 з них:
 
Директор 1
вихователь-методист 1
музичний керівник 1
інструктор з фізичної культури 1
практичний психолог 1
вихователі 9
 
Освітній рівень
вища освіта 10    (63 %)
середня спеціальна 4  (27 %)
 
Кваліфікаційний рівень педагогів
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» 6
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» 5
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» 2
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої  категорії» 1
 
       Відповідно плану про курсову перепідготовку вихователь Філатова Л.В. проходила курси Онлайн на базі  Сумського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти  відповідно до замовлення.
 1. Результативність методичної роботи з кадрами
    У 2019-2020 н.р., освітня діяльність колективу дошкільного навчального закладу, була спрямована на реалізацію завдань дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства.
     Впродовж навчального року в закладі ефективно працювала система методичної роботи, яка забезпечувала реалізацію методичної проблеми «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи» та пріоритетних завдань на 2019-2020 н. р.:
 1. Сприяти збереженню та зміцненню фізичного, психічного та духовного здоров’я дошкільників шляхом формування основ здорового способу життя.
 2. Формувати компетентність дітей дошкільного віку у межах освітньої лінії «Дитина в соціумі».
 3. Продовжувати поглиблювати роботу з національно-патріотичного виховання дошкільників через застосування музейної педагогіки.
 4. Продовжити роботу по забезпеченні наступності в реалізації завдань виховання між дошкільною і початковою ланкою освіти.
    Організація методичної роботи з педагогічними кадрами мала діагностично-прогностичний характер і базувалася на аналізі освітньо-виховного процесу, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога, передового педагогічного досвіду кращих педагогів і спрямована на підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагога. Для вирішення цих завдань в дошкільному закладі були проведені масові (педради, семінари, семінари-практикуми, консультації), групові (методичні об’єднання та педагогічні студії, школи передового педагогічного досвіду, засідання творчих груп, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта) форми методичної роботи. Спрямовуючи освітньо-виховний процес на виконання головних завдань,  найбільш дієвими виявилися такі інтерактивні форми методичної роботи: проблемний стіл, методичний ринг, диспути, дискусії, педагогічні ради. Для підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності педагогічних кадрів у методичному кабінеті створено банк даних про кращий досвід педагогів дитсадка та колег із дошкільних закладів міста.
      З метою підвищення педагогічної майстерності, креативності педагогів, спрямовуючи освітньо-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи:
 • Педагогічні ради:
 1. «Завдання педагогічного колективу на 2019-2020 навчальний рік» - Протокол №1 від 30.08.2019 р.
 2. «Соціально-особистісний розвиток дошкільників» - Протокол №2 від 29.11.2019 р.
 3. «Формування культури здорового способу життя  дитини дошкільного віку як один із основних напрямків реалізації Базового компоненту дошкільної освіти» - Протокол №3 від 28.02.2020 р.
 4. «Аналіз роботи ДНЗ за 2019-2020 н.р. Обговорення шляхів її поліпшення» - Протокол №4  від 27.05.2020 р.
     Педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів. Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік, передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», під час ділових ігор, інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи, сприяли активізації педагогів до використання різних форм організації занять, стилю спілкування з дітьми, пошуку нових методів.
     Для підвищення рівня освіченості та поінформованості педагогів з питання використання інноваційних методів та  освітніх технологій в роботу з дітьми в ДНЗ «Ластівка» постійно проводилися педагогічні години:
 1. «Формування професійної компетентності педагогів через інноваційну діяльність» - 23.10.2019 р.
 2. «Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в сучасній освіті» - 26.12.2019 р.
 3. «Соціальний та емоційний розвиток дитини в контексті освітньої лінії «Дитина в соціумі» Базового компонента дошкільної освіти» - 29.01.2020 р.
 4. «Впровадження здоров’язбережувальних технологій засобами валеологічного виховання та основ безпечної поведінки в різних життєвих ситуаціях» - 25.03.20 р.
 5. «Пізнавальні прогулянки з дошкільниками» - 29.04.2020 р.
Результативно та з високим рівнем зацікавленості пройшли семінари-практикуми, що сприяли активізації знань педагогів, збагаченню практичного досвіду та розвитку творчого потенціалу:
 1. «Соціалізація – основа успішного розвитку особистості дошкільника» - 13.11.2019 р.
 2. «Формування звички до здорового способа життя у дітей дошкільного віку за допомогою валеології» - 05.02.2020 р.
   Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів  занять по реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в соціумі» (20.11.2019), освітньої лінії «Дитина в соціумі» на тему «Подорож по країні здоров’я» (19.02.2020). Під час колективних переглядів  вихователі дошкільного навчального закладу показали стійкі знання вимог Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі». Отже, колективні перегляди  показали, що з дітьми проводиться систематична робота. Вихователі мали змогу продемонструвати власний підхід до організації освітньо-виховного процесу, спостерігався свій особистий стиль підготовки та проведення освітньої роботи з дітьми, свої власні творчі родзинки..
     На базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  «Ластівка» протягом року проводилися місцеві відкриті заходи, на яких педагоги закладу презентували діяльність інтегрованого змісту з пріоритетом дослідницько-пошукового, мовленнєвого                                  з використанням інтерактивних інноваційних  та освітніх технологій:
- засідання педагогічної   студії вихователів-методистів (30.01.2020);
- засідання педагогічної   студії груп старшого дошкільного віку (20.11.2019);
- засідання педагогічної студії практичних психологів (24.01.2020);
-  засідання вчителів початкових класів  ЗОШ І- ІІІ ст. № 11(20.11.2019).   
     Підвищенню професійної компетентності  75% педагогів систематично відвідували засідання педагогічних студій  міста різних категорій з наступним обговоренням на  педагогічних годинах та нарадах при директору  особистих вражень, отриманих рекомендацій.
    З метою створення умов для успішної соціально-психологічної адаптації молодих педагогів: Світлична В.О., Мороховська М.В., практикується така форма роботи як наставництво. Завдяки вмілому управлінню з боку директора Гончаренко М.В., та вихователя-методиста  Кулініч Л.І., вихователів — наставників: Терешкової А.О., Курнєвої О.М., молоді педагоги отримали дієву практичну допомогу з усіх складних питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку. Чітка, послідовна і водночас гнучка система роботи з молодими педагогами дала змогу успішно розв’язувати завдання підвищення якості педагогічного процесу, сприяла зростанню фахової майстерності.
    З метою поповнення розвивального середовища, розвитку креативності педагогів в 2019-2020 н.р. було організовано та проведено ряд оглядів, конкурсів, виставок: огляд – конкурс  на тему: «Моя найкраща група», «Город на підвіконні», «Найкращий дидактичний посібник з  валеологічного виховання», дидактичних посібників щодо формування соціальної компетентності дошкільників»,  де  педагоги ділилися своїми напрацюваннями з колегами, які є дієвими під час реалізації проблемного питання по самоосвіті. Батьки вихованців також брали активну участь в діяльності закладу: під час конкурсів, виставок, ярмарків. Такий захід як день відкритих дверей «Цікаве в дитсадку життя, щодня нові тут відкриття» на початку навчального року (23.10.2019 р.) був проведений на належному рівні та пройшов в цікавій формі. Негативним моментом була мала кількість батьків, що відвідали цей захід. А у зв’язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р.№ 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19» такий захід у квітні не був проведений та батьки не мали можливості переглянути підсумок навчально-виховної роботи на кінець року.
    Всі форми методичної роботи відзначились, актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю    тематики, інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм і методів роботи. Що сприяло розвитку творчої думки кожного вихователя. Проведення цих форм роботи допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.  Але під час підготовки та проведення цих заходів виникали певні труднощі:
 • недостатній рівень самоосвіти окремих педагогів;
 • необізнаність молодих педагогів щодо інноваційних технологій;
 • низький рівень особистої участі деяких педагогів у проведенні методичних заходів.
      Педагогічний колектив з метою удосконалення освітньо-виховного процесу використовував і освітні технології, а саме:
- група раннього віку «Калинка» вихователі Терешкова А.О., Мороховська М.В. - сенсорний розвиток;  
 - група молодшого дошкільного віку (4 р.ж.) «Яблучко» вихователі Клюшник Т.Ю., Липська О.О. - коректурні таблиці за методичним посібником Н.Гавриш, О.Безсонова  «Калейдоскоп інформаційно – ігрової творчості дітей»;
    - група середнього дошкільного віку (5р.ж.) «Суничка»  вихователі Шевченко Годун Н.С., Кушнарьова Л.М. -  впроваджували в роботу з дітьми інноваційну технологію «Мнемотехніку», використовуючи посібник Г.Чепурного «Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти».
    - група старшого дошкільного віку (6 р.ж.) «Вишенька» вихователь Філатова Л.В. ефективно впроваджувала палички Кюїзенера,
     - група старшого дошкільного віку (6 р.ж.) «Вишенька» вихователь Курнєва О.М. - технологію навчання дітей ранньому читанню М.О. Зайцева.
     Музичний керівник Масло Д.В., впроваджувала в роботу методику К.Орфа, яка основана на різних видах музикування дитячої творчості по розвитку музично-творчих здібностей дітей через ігрову діяльність.  Свої успіхи діти демонстрували на святкових та тематичних ранках.
    Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводили тематичні, комплексні, інтегровані заняття в залежності від освітніх ліній розвитку програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». Це дало можливість забезпечити особистісно-орієнтований підхід до організації життєдіяльності дітей, їх ранню розвиненість, креативність, самостійність.   
     Упродовж   навчального року проводилася цілеспрямована робота по вивченню, узагальненню, поширенню і впровадженню перспективного педагогічного досвіду. Педагогічний колектив закладу має власні напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу. Протягом навчального року вивчалась система роботи вихователя Терешкової А.О. «Формування патріотичних почуттів в дітей дошкільного віку», узагальнили передовий педагогічний досвід на останній педраді вихователя Сокрути В.О. на тему: «Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку через використання коректурних таблиць».
    Вихователем – методистом Кулініч Л.І., розроблений методичний порадник для вихователів «Формування природничої компетентності у дошкільників», за допомогою якого вихователі зможуть розкрити питання щодо ознайомлення дошкільників з природним довкіллям та формування у них елементів  екологічних знань у світлі роботи за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
     Актуальність проблеми валеологічного виховання та здоров’я дитини в умовах дошкільного закладу розкрито в методичному посібнику «Формування у дітей системи валеологічних знань про здоров’я та здоровий спосіб життя», який підготувала Кулініч Л.І. для педагогів.
       Методичний порадник «Сучасні підходи до морального виховання та духовного розвитку дошкільників», який розроблений Кулініч Л.І., був затверджений методичною радою методичного кабінету відділу освіти Охтирської міської ради Сумської області.
     Творча група вихователів «Ми це робимо так» працювала над темою «Формування духовно моральної та соціально комунікативної компетенції дітей дошкільного віку», результатом роботи є виготовлені куточки морального змісту у кожній віковій групі «Якими ми будемо сьогодні», «Вітаємо з днем народження», «Поділися радістю», «Обереги щастя дитини», «Родинне джерело».
    Завдяки «Клубу творчих педагогів» були виготовлені у кожну вікову групу доріжки здоров’я, які були поєднані різноманітністю тканини з комбінацією різних та кольорових поверхонь, різних предметів масажно-коригувального напрямку: ґудзики різного розміру, квасоля, горох, пластмасові палички.
    Керуючись основними    державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками продовжували працювати над оновленням та поповненням ігрового предметно – розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формування ігрової культури дітей. Загальний відсоток ігрового та навчально-дидактичного обладнання згідно Типового переліку по групах становить: ранній вік  - 70 %; передошкільний вік – 73 %,  загальний по дошкільному закладу – 72 %.
     Педагоги активно брали участь в педагогічних студіях міста  та  на педагогічних годинах ділилися враженнями, надавали інформацію про цікаве й раціональне щодо застосування  різних форм роботи в освітньо-виховному процесі.  Вихователь-методист Кулініч Л.І. вела міську педагогічну студію для груп старшого дошкільного віку, молоді  вихователі Світлична В.О., Мороховська М.В., брали участь в роботі міської Школи молодого вихователя.
     Зміст методичної роботи позитивно вплинув на рівень освітньо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку. Організована навчально-пізнавальна діяльність планувалась відповідно до освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти, Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», блочно-тематичного планування, з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей.
    Аналіз результатів розвитку дітей молодшого та середнього дошкільного віку, який проводився за Херсонською моделлю у жовтні місяці (21 - 25.10.2019 р.) показав, що їх показники на початок року становили:
 
високий рівень
 
18%
достатній рівень 25%
середній рівень 45%,
низький рівень 12%.

     Аналіз результатів розвитку дітей старшого дошкільного віку був проведений у жовтні за кваліметричною моделлю оцінювання рівня розвитку дітей дошкільного віку:
 
4 бали - комп-ція сформована в повній мірі 6 /  31%
3 бали-комп-ція сформована в достатній мірі; 8 /  43%
2 бали - комп-ція сформована посередньо; 4 / 21%
1бал - компетенція сформована мінімально; 0 / 0%
 Згідно річного плану роботи запланований моніторинг знань дітей на квітень місяць не був проведений,  у зв’язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р.№ 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19».
 Комплексне вивчення сформованості шкільної зрілості дітей старшого дошкільного віку теж не було проведене. Але, практичний психолог дошкільного закладу Бойко І.Б.,  починаючи з початку лютого 2020 року розпочала з дітьми старшого дошкільного віку роботу по готовності дітей до школи, зазначила та робота, яка була проведена з дітьми до карантину,  початковий аналіз всіх обстежень та спостережень дозволяє зробити висновок, що всі діти старшого дошкільного віку умовно готові до навчання в школі. Педагоги старшого дошкільного віку на період карантину (з 12.03 по 25.05.2020 р.) проводили роботу в режимі Онлайн, групі вайбер зі своїми вихованцями та їх батьками, що дало можливість через проведені різні форми роботи (бесіди, дидактичні ігри, логічні завдання) побачити орієнтовно готовність дітей до школи.
    На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа                        МОН України від 18.12.2000 «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», інструктивного — методичного листа МОН України «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»  протягом 2018-2019 здійснювався соціально-педагогічний патронат над дітьми 3-4 року життя, які проживають в мікрорайоні дошкільного закладу, але не відвідують його. Батьки таких дітей мали змогу отримати кваліфіковану допомогу спеціалістів закладу у Консультативному центрі, а для дітей раннього віку у закладі діяв центр «Разом з мамою».
    Педагоги закладу інформували батьків нашого мікрорайону  про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти.
    З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з дошкільним закладом батьки вихованців  та жителі мікрорайону запрошувалися на свята, розваги, залучалися до організації та проведення виставок та інших форм роботи. Було надано можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, оглянути предметно-ігрове середовище групових кімнат.
    Варіативна складова змісту дошкільної освіти  визначається дошкільним навчальним закладом з урахуванням освітніх запитів дітей та побажань батьків і реалізується через роботу гуртків.
    У 2019-2020 навчальному році гуртковою роботою було охоплено 40 дітей, що становить 34 % від загальної кількості дітей дошкільного віку.
     Упродовж навчального року в дошкільному закладі працювало 4 гуртки:
 • художньо-творчого спрямування  «Умілі рученята» - керівник        Шевченко Годун Н.С.;
 • пошуково-дослідницького спрямування «У пошуках знахідок» - керівник  Клюшник Т.Ю.;
 • художньо-естетичного спрямування «Танцювальна мозаїка» - Масло Д.В.;
 • фізкультурно-оздоровчого спрямування «Весела аеробіка» - Ткаченко Т.М.
    Керівники гуртків працювали за розробленими та схваленими програмами гуртків. Гурткова робота допомагала керівникам гуртків розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників. За результатами діагностики готовності до шкільного навчання діти старшого дошкільного віку, що відвідували гуртки, мають достатній рівень креативності.
    Аналізуючи музичну діяльність протягом року, слід відзначити плідну роботу музичного керівника Масло Д.В., щодо розвитку творчих здібностей дошкільників різних вікових категорій засобами музичної діяльності, що в свою чергу  дало вагомий результат в засвоєнні знань дошкільниками. Малята не лише з задоволенням співають і танцюють, а й виконують різноманітні творчі завдання, отримують радість від участі в різних видах музичної діяльності. Масло Д.В. постійно вносить нотки творчості у свою діяльність, проводячи  з дітьми свята, розваги завжди знаходить щось нове, сучасне, оригінальне, цікаве дітям, тим самим підвищуючи якість та ефективність педагогічного процесу.
   Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми велась у відповідності до листа МОН України «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 № 1/9-456. Заняття з фізичної культури проводила інструктор з фізичної культури Ткаченко Т.М. Ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками  забезпечувалася компетентним застосуванням різних засобів фізичного виховання, активізацією рухового режиму, проведенням загартовуючих процедур. Систематично проводиться робота щодо створення умов для активізації рухової активності вихованців у закладі, зокрема це забезпечення фізкультурної матеріальної бази інвентарем та ігровими посібниками, нетрадиційним обладнанням. Упродовж навчального року сестрою медичною старшою та адміністрацією здійснювався медико-педагогічний контроль. Результати свідчать про те, що моторна щільність занять з фізичної культури в усіх вікових групах коливається у межах норми (від 76% до 95%). Тренуючий ефект відповідає нормі і середньому становить 138-158 уд/ом. Питання фізкультурно-оздоровчої роботи залишається актуальним і потребує розвитку у наступному навчальному році.
Належна увага керівництвом та педагогами закладу приділяється практичній роботі щодо попередження дитячого травматизму. Вихователі знайомлять дітей з правилами безпечної поведінки під час навчальної діяльності та в повсякденному житті. В методичному кабінеті в наявності теоретичний, дидактичний та наочний матеріал.
  Співпраця ДНЗ «Ластівка» та ЗОШ №11 велась на належному рівні, відповідно до «Плану роботи по забезпеченню перспективності та наступності у співпраці Охтирського дошкільного навчального закладу «Ластівка» та Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 на 2019-2020 н.р.».  Одним із завдань в роботі педагогів зі старшими дошкільниками є формування життєвої компетентності дошкільника, забезпечення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Вихованці групи старшого дошкільного віку були частими гостями першокласників, для дітей було організовано екскурсію приміщеннями школи, подвір’я, дітей першокласників запрошували на цікаві свята та розваги. Учителі початкових класів брали участь у проведенні батьківських зборів у групі дітей старшого дошкільного віку. Дієвою формою був проведений методичний квест між днз та школою. Вихователі груп старшого дошкільного віку 6 року життя відвідували уроки грамоти та математики у першому класі, а вчителі, в свою чергу, були присутні на заняттях у старшій групі «Вишенька» вихователь Філатова Л.В., (інтегроване заняття з пріоритетом освітніх ліній «Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» через інноваційні технології ТРВЗ, коректурні таблиці, палички Кюїзенера). Після проведених форм роботи педагоги обмінювались досвідом роботи та вирішували питання подальшої взаємодії.
    Упродовж року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців закладу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поновлювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри, враховувати особливості кожної родини. Родини вихованців запрошували на батьківські збори. Систематично проводилися індивідуальні бесіди, консультації, тренінгові заняття, анкетування, Дні відкритих дверей, ярмарки, виставки. Педагоги пропонували увазі батьків виставки дитячих робіт, методичну літературу, залучали до активної участі у підготовці та проведенні свят, розваг, виставок, конкурсів. Упродовж року успішно діяла «Школа молодої матері». У батьківських куточках систематично розміщувалася інформація відповідно до тематики про розвиток, виховання і навчання малюків, ознайомлення з ефективними прийомами та методами формування у дошкільників різних форм активності. Починаючи з 13 березня на час карантину у зв’язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р.№ 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19» робота з батьками продовжувалася в телефонному режимі, режимі Онлайн, в голосовому режимі та групі вайбер. Педагоги надавали консультації батькам, готували цікаві розвивальні завдання та завдання з усіх освітніх ліній, намагаючись виконувати завдання програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
   Психолого-педагогічний супровід, забезпечення психологічного комфорту дошкільників  протягом року здійснювала практичний психолог Бойко І.Б., яка впроваджувала в практику роботи з дітьми ігри для зняття емоційної напруги.
    Протягом 2019-2020 н.р. методичний фонд дошкільного закладу поповнювався фаховими виданнями: «Дошкільне виховання», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Палітра педагога», «Джміль», «Фантазії вихователя», журнали «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Методична скарбничка вихователя» проте, була помітна тенденція недостатнього користування педагогічними працівниками фаховими виданнями в організації освітнього процесу.
          Організація роботи закладу та організація оздоровлення дітей в дошкільному закладі в літній період проводиться у відповідності до Рекомендації по проведенню літньої оздоровчої роботи з дітьми в дошкільних закладах; Інструктивного листа Міністерства освіти України про оздоровлення влітку та у відповідності до Плану роботи на оздоровчий період.
          План роботи педагогічного колективу в літній період направлений на виконання оздоровчих та освітніх завдань, а саме:
- Оздоровчі завдання;
- Створення умов для ефективного оздоровлення дітей влітку шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій;
-Дотримання розпорядку дня, враховання чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку, забезпечення максимального перебування дітей на свіжому повітрі, відповідність тривалості сну віку дітей;
- Підвищення ефективності освітньо-виховної роботи з питань особистої
безпеки та захисту життя дітей;
-Забезпечення достатньої рухової активності, насиченої рухливими,
спортивними іграми, екскурсіями, позитивними емоціями;
-Проведення загартувальних процедур, дотримання санітарно-гігієнічних вимог;
-Організація збалансованого харчування та раціонального питного режиму.
     Комплексний план загартовуючих і оздоровчих заходів складений окремо для кожної вікової групи, входить до загального Плану роботи на оздоровчий період та до освітніх перспективно-календарних планів на діючих групах і розміщений на загальному стенді «Для вас, батьки!», в батьківських куточках кожної діючої групи.
     Питання захворюваності, відвідування, організації літнього оздоровлення та підсумки організації оздоровлення дітей в літній період розглядались та обговорювались на виробничих нарадах, на нарадах при завідуючій, фіксувались в наказах по дошкільному закладі.
      Підводячи підсумки, можна сказати, що організація освітньо-виховної роботи з дітьми в 2019-2020 н.р. була проведена на достатньому рівні. 
      Педагоги всіх вікових груп під час карантину у зв’язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р.№ 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19» мали можливість значно поповнити навчально-методичну базу, а саме були розроблені та виготовлені:
- демонстраційний та роздатковий матеріали по освітнім лініям «Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»;
- картотека народних ігор;
- картотека прогулянок;
- оновлення музичної фонотеки по розділам;
-  дидактичні ігри по освітнім лініям;
- картотека дихальної гімнастики;
- матеріали по роботі з батьками;
- картотека потішок та забавлянок для дітей раннього віку;
- мнемотаблиці для вивчення прислів’їв;
- картотека пальчикових ігор;
- картотека музично-дидактичних ігор для дітей дошкільних груп;
- виготовлені лепбуки до теми «Весна», «Ми досліджуємо світ», «Петриківський розпис»  для дітей середнього та старшого дошкільного віку.
      Незважаючи на ту роботу, яка була вже зроблена, необхідно і надалі підвищувати професійний рівень педагогічних працівників, продовжувати працювати над удосконаленням їх педагогічної майстерності, самоосвіти з урахуванням вимог  Базового компонента дошкільної освіти, Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», впроваджувати в освітній процес нові прогресивні ідеї та нові інноваційні технології.
Отже, аналізуючи роботу за 2019 – 2020 навчальний рік, слід відзначити, що колектив ДНЗ працював добросовісно, творчо, з розумінням відповідальності за виховання та навчання дошкільників. План роботи був реальним, що дозволило досягти поставлених цілей.
 Але поряд з позитивним у організації освітньої роботи є недоліки:
 • недостатньо уваги приділено оновленню шляхів взаємодії з вихованцями в контексті сучасних вимог;
 • залишаються проблемними питання організації тісної взаємодії сім'ї та ДНЗ щодо формування позитивного, емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи;
 • залишаються актуальним питання щодо забезпечення системи роботи по ознайомленню дітей середнього та старшого дошкільного віку з творами художників;
 • продовжити роботу над розвитком мовленнєвої активності дошкільників, приділяючи особливу увагу словниковій роботі з дітьми;
 • замало уваги приділялось логіко-математичній компетенції, пошуково-дослідницькій діяльності.
     Враховуючи підсумки освітньо-виховної роботи за 2019-2020 навчальний рік, педагогічний колектив дошкільного закладу спрямовує свою діяльність на вирішення таких завдань у новому навчальному році 2020 - 2021:
 1. Активізувати роботу з дітьми по формуванню сенсорно-пізнавальної та математичної компетенції.
 2. Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».
 3. Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку
Розділ ІІ
Завдання на 2020 - 2021 навчальний рік
 
      Аналіз діяльності педагогічного колективу, результати діагностування та реальний стан освітнього процесу підтверджують необхідність розпочати роботу над реалізацією методичної проблеми «Формування життєвої компетентності особистості шляхом партнерської взаємодії всіх учасників освітнього процесу в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти»
 
Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2019-2020 н.р., досягнення і перспективи розвитку ДНЗ, педагогічний колектив в 2020-2021 навчальному році буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань.
 
Пріоритетні завдання:
 
1.Активізувати роботу з дітьми по формуванню сенсорно-пізнавальної та математичної компетенції.
2.Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку.
 1. Продовжити роботу щодо забезпечення наступності та взаємодії в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».
4.Продовжувати формувати зв’язне українське мовлення, використовуючи різні види діяльності дошкільників.
Шляхи реалізації завдань:
 • Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця
 • Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти
  • Блочно-тематичне планування
  • Організація розвивального середовища
  • Інтеграція різних видів діяльності
  • Використання освітніхтехнологій
  • Співпраця з родинами вихованців
Завдання педагогічного колективу на літній оздоровчий період 2021 р.:
1. Створення оптимальних умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій.
2. Оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності дітей протягом дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників.
3. Забезпечення умов для загартування дитячого організму.
ІІІ . Методична робота з кадрами
 
Зміст роботи Термін виконання Відповідаль
ний виконавець
Інформ.
Забезпечення
Примітка
 
  3.1. Підвищення педагогічної майстерності  
3.1 Забезпечити виконання Базового компоненту дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» протягом року вихователь-методист    
3.2 З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки залучати педагогів до участі у різних формах методичної роботи міста, ДНЗ протягом року вихователі груп
 
   
3.3 Залучати педагогів до активних форм методичної роботи по реалізації  програми  розвитку дитини дошкільного віку протягом року директор
вихователь-методист
   
3.4 Проводити огляд та обговорення новинок методичної літератури, фахових видань 1 рік на місяць    
3.5 Провести атестацію педагогічних працівників до
1.04.
 
 
протокол  
3.6 Проводити інструктивно – інформаційні наради по ознайомленню з державними документами, наказами,  методичними рекомендаціями постійно протокол  
3.7 З метою вивчення запитів та інтересів педагогів провести діагностичне анкетування квітень директор
вихователь-методист
   
3.9 Забезпечити організаційний та методичний супровід самоосвіти педагогів:
-провести діагностику обізнаності педагогів щодо науково-теоретичних засад  програми розвитку дитини дошкільного віку;
-провести індивідуальні консультації щодо складання індивідуальних планів із самоосвіти;
-затвердити плани педагогів із самоосвіти;
-аналізування педагогами опрацьованої у межах самоосвіти методичної літератури;
-звіти педагогів за обраними темами самоосвітньої роботи
 
 
 
 
серпень
 
 
 
вересень
 
 
 
 
 
вересень
 
квітень
 
 
щокварталу
 
  Плани
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
інформація  до педгодини
 
3.10
 
З метою розповсюдження та впровадження у практику роботи з дітьми ППД вести картотеку постійно вихователь-методист план  
3.11 Вивчити досвід роботи вихователя  Шевченко Годун Н.С.  на тему: «Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку через використання мнемотехніки» 2021 вихователь-методист
 
 
картотека  
3.12 Узагальнити досвід роботи вихователя Терешкової А.О. на тему «Формування патріотичних почуттів в дітей дошкільного віку»  2020 Досвід роботи  
3.13 Поширити досвід роботи Сокрути В.О. на тему «Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку через використання коректурних таблиць» 2021 Досвід роботи  
3.14 Поповнити рубрику «Банк новітніх технологій» постійно    
3.15 Впроваджувати інноваційні технології М.Зайцева, теорія психолого – педагогічного проектування, Палички Кюїзенера, ТРВЗ, мнемотехніку, коректурні таблиці за Н.Гавриш протягом року
 
вихователь методист
 
діловий щоденник аналізу  
3.2. Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників
3.1 Забезпечити якісне проведення атестації педагогічних працівників:
Уточнити перспективний план атестації та курсової перепідготовки педагогічних працівників.
 
Серпень 2020р.
 
Директор
   
3.2 Видати наказ по ДНЗ про підготовку та проведення атестації До 10.10.2020р. Директор    
3.3 Провести засідання атестаційної комісії До 14.10.2020р. Директор    
3.4 Вивчити систему роботи педагогів, що атестуються:
 •  Масло Д.В.
 • Філатова Л.В.
 
Жовтень-квітень
 
Атестаційна комісія
   
3.5 Атестувати педагогічних працівників:
 • Масло Д.В.
 • Філатову Л.В.
 
До 30.03.2021р.
 
Атестаційна комісія
   
3.5 Видати наказ по ДНЗ за результатами атестації та ознайомити з ним педагогічний колектив До 20.04.2021р. Директор    
             
 
3.3. Педради  
3.1  «Основні пріоритетні напрями освітньої роботи у 2020-2021 навчальному році» 28.08 директор
вихователь-методист
Протокол    
3.2 «Формування математичної компетенції дошкільників шляхом використання сучасного дидактичного матеріалу» 17.12    
3.3  «Формування природничої компетенції дошкільника засобами проектних технологій та експериментально-дослідницької діяльності» 25.02    
3.4 «Аналіз роботи ДНЗ за 2020-2021 н.р.» 20.05    
3.4. Семінари. Тренінги  
3.1 Семінар – практикум «Адаптація вихованців до умов ДНЗ» 07.10 практичний психолог План,
матеріали семінару
   
3.2 Семінар «Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку» 18.11 вихователь-методист
 
   
3.4 Тренінг «Розвиток психічних та пізнавальних процесів дітей передшкільного віку» 11.11 практичний психолог    
  Психолого-педагогічний семінар «Дитяча тривожність: причини та наслідки» 27.01 практичний психолог    
3.5 Семінар «Дитячі дослідження –
шлях до дослідницького навчання».Тренінгове заняття
«Природа, як засіб підвищення стресостійкості у дітей»
10.02
 
03.02
вихователь-методист    
3.6 Семінар-практикум «Інноваційні педагогічні технології в роботі з дошкільниками» 17.03 вихователь-методист    
 1. Консультації
 
3.1 Створення умов для успішної адаптації малюків до дитячого садочку 09.09 прктичний психолог  
 
 
 
 
 
 
 
книга консультацій
   
3.2 Сторітелінг: мистецтво розповідання, або Як зацікавити й мотивувати дітей 07.10 вихователь-методист
 
   
3.3  Вплив логіко-математичних та конструктивних ігор на розумовий розвиток дошкільника 11.11 вихователь-методист    
3.4 Від руху до здоров’я: фізкультурно-оздоровчі прогулянки взимку 16.12 вихователь-методист    
3.5 Лепбук: інтерактивна тека в організації дослідницько-пошукової діяльності 13.01 вихователь-методист    
3.6 Екологічне виховання має бути ігровим 17.02 прктичний психолог    
3.7 «Організація освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства» 17.03 вихователь-методист
 
   
3.8 Наступність ДНЗ і ЗОШ в умовах Нової української школи  14.04 вихователь-методист
 
   
3.9 Фізичне виховання та оздоровлення дітей влітку 12.05 вихователь-методист    
3.6.  Колективні перегляди  
3.1 Тиждень занять з мовленнєвого розвитку з використанням сучасних освітніх технологій 20-21.10 Вихователі груп  
 
   
3.2 Нестандартні заняття з логіко-математичного та сенсорного розвитку + конструювання 16-17.11 Вихователі груп  
конспект занять
 
   
3.3 Презентація освітньої роботи з дітьми з еколого-дослідницької діяльності 16-17.02 Вихователі груп    
3.4 Психолого педагогічне проектування в роботі з дітьми 25.03 Вихователі дошкільних груп проекти    
  3.6.   Тематичні тижні, дні  
3.1 Місячник «Увага! Діти на дорозі»  
 
Вихователі
груп молодшого  та старшого дошкільного віку
положення, інформація    
3.2 Тиждень педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського 21-25.09
 
     
3.3 Фестиваль «Світ дошкілля» Згідно наказу    
3.4 Осінній тиждень пожежної безпеки 26-30.10    
3.5 Тиждень толерантності 21-24.11    
3.6 Тиждень прав людини 07-11.12    
3.7 Зимовий тиждень безпеки 25-29.01    
3.8 День української мови «Рідна мово- диво калинове» 21.01        
3.10 Весняний тиждень безпеки 26-30.04    
3.11 День здоров’я 1 раз на місяць    
3.12 День вишиванки 14.05        
  3.7.Огляди,конкурси, виставки  
3.1 Огляд – конкурс «Моя найкраща група» 14-18.09   положення, інформація    
3.2 Виставка-огляд дидактичних посібників, ігор щодо формування логіко-математичної компетентності дошкільників 18.11  
3.3 Виставка «Новорічна іграшка своїми руками» 21-31.12  
3.4 Виставка презентація  
«Дослідна лабораторія»
10.02  
3.5 Конкурс «Свій город у нас є» (нетрадиційне оформлення на підвіконні) 15-19.02  
3.6 Виставка малюнків «Моя мама найкраща» 01-05.03  
3.7 Виставка дитячих малюнків «Весна красна до нас прийшла 26-30.04  
3.9 Виставка «Писанковий дивограй»    
3.10 Фестиваль «Родинне джерело» 21.04  
3.11 Фото колажі із життя групи «Наше щасливе дитинство» 17-21.05  
3.12 Презентація родинних газет «Мрії про школу» 24-28.05  
3.13 «Фестиваль педагогічних надбань» (презентація робіт вихователів на кращу методичну розробку) Згідно наказу  
3.14 Огляд-конкурс «Наш літній майданчик»
 
27-28.05  
                                                               3.8. Педгодини  
3.1 Додаток до листа МОН № 1/9-411 від 30.07.20 року «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» 02.09
 
 
 
 
       
   
3.2 Постанова «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) від 22.09.2020 № 55 23.09
 
 
 
 
 
 
3.3 Формування професійної компетентності педагогів через інноваційну діяльність 21.10  
3.4 «Основні методичні підходи в  роботі з дітьми з логіко-математичного розвитку» 23.12    
3.5 «Сучасні підходи до пізнавального розвитку дошкільнят через інтеграцію змісту пошуково-дослідницької діяльності в освітній процес» 20.01    
3.6 Ділова гра «Організація освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства» 24.03    
3.7 Методичні посиденьки «Створення фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи» 21.04    
  3.9. Ініціативні, творчі групи  
3.1 Творча група «Ми це робимо так» «» відповідно до плану вихователь методист план    
3.2 «Клуб творчих педагогів»    
               
 
3.10. Психолого – педагогічний консиліум
3.1 Адаптація дитини до дошкільного навчального закладу листопад практичний психолог  матеріали  
3.2 Психічний розвиток дітей молодшого дошкільного віку
4 року життя
жовтень грудень  
3.3
 
Готовність дітей 6 року життя до навчання у школі лютий
 
 
 
               
                  ІV. Вивчення стану організації  життєдіяльності дітей
 

п/
Види вивчення Зміст Група Відповідальні
 
Форма узагаль
нення
Термін
Вик-ня
1 Комплексне вивчення Стан організації життєдіяльності дітей середнього дошкільного віку «Яблучко» Липська О.О.
Клюшник Т.Ю.
Довідка
 до педгодини
23-27.03
2 Сформованість шкільної зрілості дітей старшого дошкільного віку «Суничка»
 
Шевченко Годун Н.С.
Кушнарьова
Л.М
Інформ.
до педгодини
 20-24.04
3 Тематичне вивчення Аналіз  стану роботи з логіко-математичного розвитку шляхом використання сучасних дидактичних матеріалів групи раннього та дошкільного віку вихователі груп Довідка
 
до педради
16-20.11
4 Аналіз стану роботи з екологічного виховання та організації пошуково-дослідницької діяльності з дошкільниками.                                     групи раннього та дошкільного віку вихователі груп Довідка
до педради
15-19.02
5 Корекційно-розвивальна робота з дітьми по підготовці до шкільного навчання «Суничка»
 
 
Практичний психолог Інформ.
до педгодини
лютий
7 Оперативне вивчення Медико-педагогічний контроль на заняттях з фізичного виховання» групи раннього та дошкільного віку вихователі
  груп
протоколи мед.-пед. нарада  Жовтень
квітень
8  Про організацію роботи КЦ «Разом з мамою», ст. д. в., СПП   Вихователь-методист, вихователі р.в., ст.д.в. Інформація
 до педгодини
 Січень квітень
9 «Використання інноваційних технологій у освітньому процесі» групи дошкільного віку вихователі дошкільних груп інформ.  
05-09.04
10 «Стан організації гурткової роботи в днз» дошкільні
групи
вихователі старших груп інформ.  
12-16.04
11 Планування освітньої діяльності з дошкільниками групи раннього та дошкільного віку вихователі груп
 
 
інформ.
мед.-пед. нарада
18-22.01
12
 
13 Вибіркове вивчення Організація життєдіяльності дітей згідно гранично допустимого навантаження на дитину. групи раннього та дошкільного віку  вихователі груп інформ.
до педгодини
22-23.10
14 Стан ведення ділової документації педагогами групи раннього та дошкільного віку  вихователі груп інформ.
до педгодини
05-09.10 
 
15 Організація освітнього процесу в режимі карантину групи раннього та дошкільного віку  Вихователь-методист Довідка 21.12.2020 25.12.2020
 
Вивчення, моніторингові дослідження
1 Вивчення сформованості компонентів психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі. гр.«Суничка
ст.д.в.
Практичний психолог Довідка до педради 10-14.05
2 Моніторинг розвитку компетентності дітей дошкільного віку за освітніми лініями Базового компоненту відповідно до змісту  програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» групи дошкільного віку вихователі дошкільних груп інформ.
до педради
26-30.10
26-30.04
3 Оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою  кваліметричної моделі. гр.«Суничка
ст.д.в.
Вихователі гр.ст.д.віку інформ.
до педради
26-30.10
26-30.04
4 Обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку. групи раннього та віку Вихователі груп раннього віку Інформація
 до педгодини
Вересень, жовтень
5 Провести вивчення щодо звуковимови в групах дітей середнього та старшого дошкільного віку групи дошкільного віку Вихователь-методист, вихователі дошк.груп Інформація
 до педгодини
Жовтень
Квітень
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.   Організаційно - педагогічна робота

п/п
Зміст роботи Термін
виконання
Відповідальний
виконавець
Інформ.
забезпечення
Примітки
5.1. Робота з кадрами
5.1 Організувати освітній процес згідно гранично-допустимого навчального навантаження на дитину.
Здійснювати освітній процес через блочно-тематичну організацію та різні види занять
протягом року
 
вихователь методист
 
   
5.2 Інноваційна діяльність :
-впроваджувати інноваційну технологію ТРВЗ на  розвиток творчого мислення;
-впроваджувати інноваційну технологію М.Зайцева по навчанню дітей ранньому читанню;
-впроваджувати застосування коректурних таблиць на розвиток пізнавальної діяльності дітей за методикою М. Гавриш;
-впроваджувати  психолого педагогічне проектування на розвиток творчого мислення
 -впроваджувати інноваційну методику «Палички Кюїзенера» на розвиток логічного мислення
- впроваджувати мнемотехніку
 
протягом року
 
вихователь методист
 
вихователі груп
 
 
 
 
План поетапного впровадження  
5.3 Продовжити роботу профільних груп:
* сенсорно-пізнавальний розвиток дітей  група раннього віку «Вишенька», «Малинка» 
*  сенсорно-пізнавальний розвиток дітей  група молодшого дошк. віку «Калинка»
* художньо-творчого спрямування група середнього дошк. віку  5 р. ж. «Яблучко»
спрямування    за методикою ТРВЗ група ст. дош. віку  6 р.ж. «Суничка»
 
 
протягом року
 
 
 
 
Курнєва  О.М.
Філатова Л.В
 
Терешкова А.О.
 
 
Клюшник Т.Ю.
Липська О.О.
 
Годун Н.С.
 
 
.
 
 
 
 
 
план
 
 
 
5.4 Організувати діяльність гуртків за авторськими програмами та варіативною складовою програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» :
* «У пошуках знахідок» (пошуково-дослідницький)
*  «Танцювальна мозаїка»
(художньо-естетичний)
*  «Умілі рученята»  (художньо-творчий )
* «Весела аеробіка» (фізкультурно-оздоровчий)
 
 
протягом року
 
 
 
 
 
 
 
Клюшник Т.Ю.
 
Масло Д.В.
 
Шевченко Годун Н.С.
 Ткаченко Т. М.
 
 
план
 
 
 
5.5 Проводити День театру щокварталу вихователі груп
музичний керівник
матеріали  
5.6 Проводити тематичні свята, виставки, конкурси, виставки, огляди за участю дітей протягом року муз керівник
вихователі груп
сценарії  
5.7 Організувати звіти гуртків раз на квартал керівники гуртків    
5.8 Проводити діагностично-корекційну роботу при співпраці психолога з дітьми, педагогами, батьками протягом року практичний
психолог
   
5.9 Створити оптимальне розвивальне ігрове середовище в групах до 1.09 вихователі груп
директор
   
5.10 Провести інвентаризацію ігрового обладнання відповідно до Типового переліку до 01.10   вихователь-методист
вихователі
   
5.11 Організувати освітньо-виховну роботу на період канікул в закладі відповідно до наказу вихователь-методист   
спеціалісти
заходи  
5.2 Взаємодія ДНЗ і ЗОШ №11
5.2 Укладення угоди про співпрацю ДНЗ і ЗОШ  №11 До  01.09.2020р. Вихователь-методист
 
   
5.3 Забезпечити виконання  «Плану роботи по забезпеченню перспективності та наступності у співпраці Охтирського дошкільного навчального закладу «Ластівка» та Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 на 2019-2020 н.р.» Протягом року  
Вихователь-методист
   
5.3 Співпраця з установами та організаціями
5.1 Систематично проводити екскурсії в дитячу бібліотеку, по визначних пам’ятках рідного міста (з дотриманням карантинних заходів) Протягом  року Вихователь-методист    
5.2 Відвідувати Центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю(з дотриманням карантинних заходів) Протягом  року Вихователь-методист    
5.3 Організовувати екскурсії з дітьми
старшого дошкільного віку до пожежної частини(з дотриманням карантинних заходів)
Протягом  року Вихователь-методист    
5.4 Організовувати екскурсії з дітьми старшого дошкільного віку до відділку поліції(з дотриманням карантинних заходів) Протягом  року Вихователь-методист    
5.4 Робота з батьками
5.1 Забезпечити виконання перспективного плану роботи з батьками  «ДНЗ – батьки - діти» Протягом
року
Вихователь-методист, вихователі    
5.2 Проводити День відкритих дверей:
- «Цікаве в дитсадку життя: щодня нові тут відкриття»
«Садочок – наші найперші знання, світу навколишнього пізнання. Чого навчились діти за рік»
 
21.10
 
21.04.
вихователь-методист  заходи  
5.3 Загальні батьківські збори
Дошкільний навчальний заклад в системі національної освіти
1. Пріоритетні напрямки роботи закладу на 2020-2021 навчальний рік
2. Організація життєдіяльності дитини в дошкільному закладі відповідно до програми розвитку дитини  «Я у Світі».
3. Організація харчування дітей в закладі.
4. П’ять речей про COVID-19, які потрібно знати батькам- МОН і МОЗ дають роз’яснення.
5. Відкритий мікрофон «Що ми очікуємо від дошкільного закладу» (обмін думками).
 
25.09
(через сторінку вайбер)
 
 
 
 
 
 
Директор
завідувач
 
вихователь-методист
вихователі
 
 
протокол
 
 
 
Наші діти стали старшими на рік
 1. Звіт директора про результати діяльності закладу за 2020-2021 н.р .
 2. Про психологічну готовність дитини до навчання в школі.
 3. Попередження дитячого травматизму – спільне завдання ДНЗ та сім'ї.
Відкритий мікрофон «Запитуйте - відповідаймо»
21.05      
5.4 Групові батьківські збори:
Ранній вік
 1.    «Будьмо знайомі» (Особливості розвитку дітей раннього віку) 1.Психологічно-вікова характеристика дітей 3-го р. ж.).
2.Адаптація дитини в закладі дошкільної освіти, як її полегшити.
3.Все що треба знати про коронавірус: найпоширеніші питання та відповіді.
 
 
 30.09
 
 
 
 
вихователь-методист
вихователі
психолог
 
 
 
 
 
 
 
матеріали зборів,
протокол
 
 
 
 
 
 1. 1.Роль сенсорного виховання в розумовому розвитку дітей раннього віку.
 2. 2."Я сам!" - умови розвитку дитини в період кризи трьох років.
 3. 3.Анкетування "Які ви батьки"
 26.02      
1.Літнє оздоровлення дітей
 1. 2.Розвиток мовлення дітей раннього віку - важлива умова їхнього розумового розвитку.
 2. 3.Підведення підсумків освітнього процесу у групі дітей раннього віку
 30.04
  Молодший дошкільний вік
4-й рік життя
«Становлення особистості молодшого дошкільника»
1.Психологічний портрет дитини четвертого року життя.
2.Організація життєдіяльності дітей четвертого року життя в ДНЗ.
3.Дитина має бути здоровою.
4.Все що треба знати про коронавірус: найпоширеніші питання та відповіді
 
 
 30.09
 
 
 
 
 
 
 
 
директор
вихователь-методист
вихователі
психолог
 
матеріали зборів,
протоколи
 
 
 
 
1. «Формування екологічної культури разом з батьками»
2. Харчування малят дошкільного віку та його вплив на стан здоров’я дитини.
 26.02
«Літнє оздоровлення дітей»
1.Організація життєдіяльності дітей – запорука гармонійного розвитку та засіб зміцнення їхнього здоров’я.
2.Охорона життя і здоров’я дітей в літній період, безпека їх життєдіяльності.
3.Оздоровлення дітей влітку, рекомендації, розповсюдження пам’яток.
 30.04
  Молодший дошкільний вік
5-й рік життя
 «Пізнаємо світ»
1.Психологічний портрет дитини п’ятого року життя.
2.Організація життєдіяльності дітей п’ятого року життя в ДНЗ.
3.Все що треба знати про коронавірус: найпоширеніші питання та відповіді
 
 
 30.09
 
 
 
 
 
 
 
вихователь-методист
вихователі
психолог
 
матеріали зборів,
протоколи
 
 
 
 
  1.«Формування екологічної культури разом з батьками»
2. Харчування малят дошкільного віку та його вплив на стан здоров’я дитини.
 26.02
  Яскраві барви теплого літа»
1.Організація життєдіяльності дітей – запорука гармонійного розвитку та засіб зміцнення їхнього здоров’я.
2.Охорона життя і здоров’я дітей в літній період, безпека їх життєдіяльності.
3.Оздоровлення дітей влітку, рекомендації, розповсюдження пам’яток.
 30.04
  Старший дошкільний вік
6-й рік життя
«Соціально-психологічна та емоційно-вольова готовність старших дошкільників до подальшого навчання в рамках впровадження концепції «Нової української школи»
1.Психологічний портрет дитини шостого (сьомого) року життя.
2.Організація життєдіяльності дітей шостого (сьомого) року життя в ДНЗ.
3.Державні стандарти дошкільної освіти: вимоги часу в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».
4.Все що треба знати про коронавірус: найпоширеніші питання та відповіді
 
 
 30.09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
матеріали зборів,
протоколи
 
 
 
 
  1.«Формування екологічної культури разом з батьками»
2. Харчування малят дошкільного віку та його вплив на стан здоров’я дитини.
 26.02
  «Дитина зустрічається зі школою»
1.Як подолати батьківські страхи перед школою.
2.Критерії готовності дитини до вступу у школу.
3.Рекомендації батькам першокласника на 1вересня.
4.Охорона життя і здоров’я дітей влітку.
 30.04
5.5 Інші форми роботи з батьками:
Анкетування: «Яким повинен бути першокласник»
 
 15.10
 
 
Практичний психолог 
 
інформ.
 
Фотостенд «Ростимо здоровими» листопад інструктор з ф/к    
Вміщувати матеріали до тематичного стенду «Новини садочка про сина та дочку» постійно вих.-ль методист    
Спортивне свято: «Тато, мама, я – спортивна сім’я» березень вихователі груп інформ.  
Організувати роботу консультативних центрів протягом року ст. м/с план  
Залучити батьків до участі у святах, розвагах постійно вих.-лі груп    
Тренінгове заняття для батьків: «Природа, як засіб підвищення стресостійкості дітей»  13.02 Практичний психолог    
Використовувати сайт дошкільного закладу «Ластівка», як джерело інформації для батьків навчального методичного та виховного характеру протягом року вих.-ль методист
вих.-лі груп
   
Провести анкетування «Завтра в школу: наші очікування» Остання неділя березня Практичний психолог інформ.  
Консультація: «Методичні рекомендації щодо правил поведінки дітей під час карантину»
(Через сторінку вайбер)
 
07.10 Практичний психолог    
             
 
 
 
                               


     VІ.    Робота методичного кабінету
 

п/п
Зміст роботи Термін
виконання
Відповідальний
виконавець
Примітки
1 Систематизувати матеріали в методичному кабінеті:
- доповнити картотеку журнальних статей;
- доповнити картотеку матеріалів методичного кабінету
протягом року вихователь методист
 
 
2 Надати допомогу:
- у створенні предметно – ігрового середовища;
- у оформлені ширм та куточків для батьків;
- у складанні планів гуртків, профільних груп;
- у підготовці виставок
 
до 01.09.20
протягом року
 
 
протягом року
 
 
 
 вихователь методист
 
 
 
 
 
 
3 Скласти: - плани роботи
Творчої  групи «Ми це робимо так»
- «Клубу творчих педагогів»
до 01.09.2020
 
 
вихователь методист
 
 
4 Розробити:
- план заходів по проведенню місячників, декад, тижнів;
- положення про огляди, конкурси, виставки;
- пам’ятки тематичних перевірок
 
протягом року
 
 
 
вихователь методист
 
 
 
 
 
5 Поповнити дидактичним матеріалом та наочними посібниками основні  лінії розвитку  за програмою розвитку дитини дошкільного віку  «Я у Світі» протягом року творча група, вихователі  
6 Забезпечити проведення інвентаризації методичного кабінету жовтень вихователь методист
 
 
7 Підготувати аналітичні довідки щодо вивчення освітньої роботи Впродовж року вихователь методист
 
 
8 Скласти графік взаємо відвідувань фрагментів організованої життєдіяльності дітей До 
10.09.2020р.
Вихователь-методист, вихователі  
9 Скласти плани роботи Консультативних центрів для батьків на 2020-2021 н.р. До 
01.09.2020р.
Вихователь-методист  
10 Поповнити методичний кабінет дидактичними посібниками з використанням освітніх технологій лепбук та сторітелінг До
педгодини
21.04.2021р.
Вихователь-методист, вихователі  
11 Функціонування постійно діючих виставок:
 • «Новинки методичної літератури»
 • «Педрада: тема, проблема, рішення»
 •  «Передовий педагогічний досвід міста»
Протягом року Вихователь-методист  
12 Поповники картотеку (друковану, електронну) періодичних фахових видань та методичної літератури До
29.05.2021 р.
Вихователь-методист  
13 Розробити методичні рекомендації, пам’ятки для вихователів та батьків щодо використання сучасних освітніх технологій у роботі з дітьми До
29.05.2021 р.
Вихователь-методист  
14 Поповнення інформаційного матеріалу на Web – сайті ДНЗ Протягом року Вихователь-методист  
15 Складання індивідуальних планів самоосвіти, передбачаючи взаємне відвідування фрагментів організованої життєдіяльності дітей з подальшим обговоренням. 1 раз на місяць Вихователь-методист, вихователі  
 
VІІ. Адміністративно – господарська робота
 
№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка,
заміна, перенесення
7.1. Адміністративний контроль
7.1.1 Здійснити комплектування груп у відповідальності до віку дітей до 01.09.2020 директор  
7.1.2 Здійснити комплектування ДНЗ педагогічними кадрами до 01.09.2020 директор  
7.1.3 Перевірити готовність груп до нового навчального року до 01.09.2020 директор вихователь-
методист
 
7.1.4 Контролювати готовність ДНЗ до зимового періоду вересень-листопад директор  
7.1.5 Контролювати роботу завгоспа щодо своєчасного завезення, збереження продуктів харчування, дотримання термінів реалізації, вхідного контролю якості продуктів протягом
навчального
року
директор медична сестра  
7.1.6 Контролювати роботу кухарів:
- закладання продуктів харчування;
- якість приготування страв;
- технологію приготування страв;
- норми видачі порцій на групи;
- дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час обробки продуктів харчування;
- виконання інструкцій з ОП
протягом
навчального
року
директор медична сестра  
7.1.7 Контролювати роботу завгоспа щодо:
- економного використання мийних засобів;
- своєчасного ремонту меблів та сантехнічного обладнання;
- виконання режиму економії води та електроенергії, тепла (згідно з лімітом);
- своєчасної підготовки системи опалення
протягом
навчального
року
директор  
7.1.8 - здійснення вимірів опору ізоляції електрообладнання;
- виконання профілактичних робіт у системі вентиляції;
- перевірка стану електрообладнання та електропроводки;
- своєчасного завезення піску(для посипання доріжок узимку)
     
7.1.9 Контролювати роботу старшої медичної сестри:
- ведення бракеражної документації;
- ведення медичної документації;
- своєчасне придбання медикаментів та термін їхнього використання;
- своєчасне обстеження дітей, проведення щеплень;
- аналіз захворюваності;
- своєчасне проходження медичного огляду працівниками ДНЗ
протягом
навчального
року
директор  
7.1.10 Перевіряти якість прибирання приміщення ДНЗ протягом
навчального
року
директор медична сестра  
7.1.11 Контролювати роботу пральні:
- наявність та дотримання графіка зміни білизни, якість прання білизни;
- отримання норм витрат мийних засобів;
- збереження обладнання;
- виконання інструкцій з ОП
протягом
навчального
року
директор медична сестра  
7.2. Зміцнення матеріальної бази
7.2.1 Придбати медикаменти щокварталу директор, сестра медична старша  
7.2.2 Провести частковий ремонт літніх павільйонів до 01.05.2021 завгосп  
7.2.3 Провести акції «Зелена хвиля» (благоустрій території) квітень-травень директор,
завгосп
 
7.2.4 Здійснити косметичний ремонт вікових груп до 01.08.2021 директор,
завгосп
 
7.3. Фінансово-господарська діяльність
7.3.1 Контролювати своєчасне ведення та здачу необхідної документації:
- табелів на зарплату;
- табелів щоденного відвідування дітей;
- накопичувальні відомості щодо харчування дітей;
- статистичний звіт;
- звіт щодо травматизму
протягом
навчального
року
директор,
старша медична сестра,
завгосп, вихователь-методист
 
7.3.2 Затвердити штатний розпис, кошторис вересень2020 директор  
7.3.3 Вести постійний облік витрат бюджетних та позабюджетних коштів (медикаменти, іграшки, канцтовари, господарський інвентар) протягом
навчального
року
матеріально-відповідальні особи  
7.3.4 Провести інвентаризацію, списати непридатне майно протягом
навчального
року
директор, матеріально-відповідальні особи  
7.4 Виробничі наради
7.4.1 Ознайомити з Правилами внутрішнього трудового розпорядку
Затвердити графіки роботи особового складу на 2020-2021 н.р.
Організація харчування у 2020- 2021 н.р.
Про план заходів на канікули, свята осені
 06.11  директор  медична сестра старша,
вихователь-методист
 
7.4.2  Підсумки  роботи по благоустрою території дошкільного закладу
Звіт про відвідування закладу дітьми дошкільного віку
Про затвердження положення огляду-конкурсу сюжетно-рольових ігор
06.11 директор, медична сестра старша,
вихователь-методист
 
7.4.3  Про стан проходження медогляду працівниками.
Про проходження курсової перепідготовки педпрацівниками.
Про виконання річного плану роботи на 2020-2021 н.р.
25.12 директор, медична сестра старша,
завгосп,
вихователь-методист
 
7.4.4 Підсумки проведення новорічних paнків. Взаємодія ДНЗ і ЗОШ. Про стан роботи з охорони праці та профілактики дитячого травматизму
Про стан захворюваності.
22.01 директор, медична сестра старша,
завгосп,
вихователь-методист
 
7.4.5 Підготовка дошкільного закладу до роботи у новому 2019-2020 н.р.
Дотримання санітарних правил улаштування та утримання дошкільного закладу
Підсумки атестації педагогічних працівників
березень директор, медична сестра старша,
завгосп,
вихователь-методист,
голова ПК
 
7.4.6 Організація оздоровчого періоду
Стан харчування в дошкільному закладі
Підсумки навчально-виховної роботи за 202--2021 н.р.
травень директор  медична сестра старша,
завгосп,
вихователь-методист
 
7.5 Загальні збори трудового колективу
7.5.1 Підсумки оздоровчого періоду.
Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку
вересень    
7.5.2 Стан охорони праці у дошкільному закладі
Попередження пожеж. Посилення протипожежного                 захисту
Виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку
січень    
7.5.3 Підсумки виконання річного плану.
Ознайомлення з планом ремонтних робіт по підготовці закладу до нового 2020-2021 н.р.
травень