Педагогічна рада «Формування математичної компетенції дошкільників шляхом використання сучасного дидактичного матеріалу»
Проблема логіко-математичного розвитку дітей на сучасному етапі дошкільного дитинства набуває все більшого значення. Це пояснюється позитивним впливом цього процесу на розвиток психічних функцій дитини, вирішення загальних завдань усебічного гармонійного розвитку особистості в дитячому віці. Сформоване логіко-математичне мислення допомагає сучасній дитині аналізувати різноманітні процеси, приймати рішення не лише згідно з чітко розробленими алгоритмами, але й коригувати власні дії у змінних умовах життя. Тому недарма 2020 - 2021 рік є роком математичної освіти в Україні.
 
Відповідно до  річного  плану роботи дошкільного навчального закладу на 2020-2021 навчальний рік заплановано та проведено 17.12.2020 року педагогічну раду на тему: «Формування математичної компетенції дошкільників шляхом використання сучасного дидактичного матеріалу» з метою підвищення поінформованості педагогів щодо формування сенсорно- пізнавальної та логіко - математичної компетенції у дітей раннього та дошкільного віку відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, створення атмосфери взаємодії та взаєморозуміння.


                    

 


Коментарі:


Ім’я: